• Srednja šola Črnomelj - Mednarodni projekti

Tekoči projekti

Mednarodni projekti

1. Erasmus+ 2020-23/ Intangible Heritage
Let‘s unite! Nature – National Identity – International Heritage

Naj gre za ples, gledališče, glasbo, običaje, festivale ali ročna dela – nesnovna kulturna dediščina je živa in podprta s človeškim znanjem in sposobnostmi. Je izraz kreativnosti, prenaša kontinuiteto in identiteto, oblikuje družbeno sobivanje in prispeva k trajnostnemu razvoju.
Naš sedmi projekt Erasmus+ se je začel septembra 2020.

Mednarodni projekti

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je spodbuditi dijake k odkrivanju kulturne dediščine svoje in regij sodelujočih šol ter krepiti njihov občutek pripadnosti skupni Evropi. Z izvajanjem različnih dejavnosti, nalog in dogodkov bodo dijaki pridobili sposobnost raziskovanja, poročanja in ozaveščanja pomena kulturne in naravne dediščine različnih regij sodelujočih evropskih držav. Vse projektne dejavnosti bodo temeljile na projektnem učenju z multidisciplinarnim pristopom.

PARTNERJI V PROJEKTU

V projektu vključene šole:

  •  Nemčija – Christian Gottfried-Ehrenberg- Gymnasium, Delitzsch (koordinatorica projekta)
  • Turčija – Halit Ozpirinc Anadolu lisesi, Izmir (partnerska šola)
  • Madeira/Portugalska – (partnerska šola) – Escola 1.2.3 Bartolomeu Perestrelo, Funchal
  • Italija (partnerska šola) – Instituto di Istruzione Secondaria Superiore »De Rogatis Fioritto«, Sannicandro Garganico

PROJEKTNI TIM NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ

Projektni tim sestavljajo: (Alexandra Kočevar, koordinatorica, Jelena Šikonja in Marta Strmec) in dijaki Erasmus+ krožka smo se v preteklem času intenzivno pripravljali na 1. obisk. Posneli smo predstavitvene videe, pripravili predstavitve običajev in kulturnega življenja v naši pokrajini ter poglobili poznavanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji.

NOVICE

Srednja šola Črnomelj - Sprechen sie Deutsch? / Erasmus+ LUNNI projektno srečanje v Nemčiji
Erasmus+ LUNNI srečanje na Madeiri
Mednarodni projekti

Zaključeni projekti

1. CLICHE (Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around Europe) 2018 – 2021

V šolskem letu 2018/19 smo pričeli z izvajanjem triletnega mednarodnega projekta Erasmus+. V okviru akcije KA 201 (strateška partnerstva za inovacije) projekt Capitalizing on Intangible Local Cultural Heritage(CLICHE) razvija inovativne rezultate in/ali si intenzivno prizadeva razširjati in uporabljati obstoječe in na novo proizvedene rezultate ali inovativne ideje.

Vsi deležniki (učitelji, dijaki, starši, lokalne in evropske organizacije) se z delom v projektu povezujejo v širšo evropsko skupnost, ki raziskuje in razvija potencial na področju kulturne dediščine ter omogoča pozitiven in trajnostni razvoj lokalnega okolja.

Mednarodni projekti

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so vzbuditi interes vseh deležnikov za kulturno dediščino, raziskovati in dokumentirati primere, sodelovati z lokalnimi in evropskimi partnerji, umestiti vsebine povezane s kulturno dediščino v formalno in neformalno izobraževanje ter razvijati inovativne metode dela, razvijati smisel za podjetništvo v povezavi z izdelki in storitvami za razvoj turizma, in predstaviti lokalno kulturno dediščino na evropskem nivoju s pomočjo IKT.

PARTNERJI V PROJEKTU

Grčija – 1st General High School of Levadia (Levadia) – glavni koordinator,

Slovenija – Srednja šola Črnomelj,

Bolgarija – Razlog Vocational High School Nichola Stoychev(Razlog),

Estonija – Tallinna Tonismae Reaalkool (Talin), Litva – Kedainaiai Sviesioji Gymnasium

(Kedainiai), Ciper – Acropolis Lyceum (Nicosia),

Grčija – 3rd Gymnaium of Levadia

PROJEKTNI TIM NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ

V projektnem timu so sodelovali: Marta Strmec (koordinatorica), Alexandra Kočevar, Anica Želježnjak, Jelena Šikonja.

ERASMUS+ KLUB SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Dijaki so sodelovali v projektu v okviru krožka Erasmus+ klub, ki je potekal vsako drugo sredo v učilnici RA2.

Več o dejavnostih in delovanju projekta:

Mednarodni projekti

2. International ICT Competitions II for Improving the Quality of Secondary Education

Erasmus+ KA229 Šolska partnerstva (2019 – 2022):

International ICT competitions for Improving the Quality of Secondary Education 2019- 2022
Šolski tim v sestavi Marta Strmec (koordinatorica), Gregor Cindrič, Karmen Golobič, in Alexandra Kočevar je od 2019 do 2022 načrtovala delo v projektu, sodelovala z dijaki v krožku in partnerji v projektu.

Mednarodni projekti

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so izboljšanje ravni rabe IKT veščin, tujih jezikov in IKT terminologije, priprava skupnih evropskih kriterijev za poučevanje IKT orodij, priprava inovativnih digitalnih vsebin za samostojno učenje, učenje in vključevanje IKT orodij (vektorsko oblikovanje, oblikovanje besedila in slike, predstavitve, uporaba zapisa GIF, urejanje videa, 3D tiskanje) v kurikulume in izven šolske dejavnosti, sodelovanje in tekmovanje v mednarodnih timih, izboljšanje IKT in jezikovnih kompetenc ter boljšo zaposljivost dijakov.

PARTNERJI V PROJEKTU

Poleg naše šole, ki je koordinatorica projekta, sodelujejo še:

Češka – Mendelova stredni skola, Novi Jicin,

Portugalska – Agrupamento des Escolas DR Serafim Leite, Španija – Escuella F.P. Salesioanos Juan XXIII,

Avstrija – BHAK/BHAS Weisz

ERASMUS+ KLUB

V okviru krožka Erasmus+ klub, ki je potekal vsako drugo sredo od 12: 55 do 14:30, so dijaki spoznavali nove IKT vsebine ter ustrezno terminologijo, sodelovali v mednarodnih timih, tekmovali v poznavanju IKT vsebin v okviru šolskih in mednarodnih tekmovanj ter na izmenjavah v praksi uporabljali tuje jezike.

Več o dejavnostih in delovanju projekta: FB Erasmus+ klub:

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Za potrebe mednarodnega partnerstva smo oblikovali tudi spletno stran v angleškem jeziku:

PROJEKTNI REZULTATI

V okviru partnerstva je nastala brošura ICT Skills 2 Brochure, ki je rezultat sodelovanja učiteljev informatike, ki so pripravili 10 tekmovalnih nalog iz različnih IKT orodij kot so: vektorsko oblikovanje, oblikovanje besedila in slike, predstavitve, uporaba zapisa GIF, 3D oblikovanje in brošure s tekmovalnimi nalogami iz različnih IKT orodij. Naloge so zapisane v angleščini ter prevedene v slovenščino in ostale jezike partnerskih šol. Brošura vsebuje tudi slovarček najbolj pogostih računalniških izrazov ter učnih priprav za učitelje informatike.

MOODLE SPLETNA UČILNICA

V okviru spletne učilnice Moodle so naloge na voljo tudi dijakom za samostojno spoznavanje in učenje IKT veščin.

NOVICE

[WEBINAR@ICT] na srednji šoli Črnomelj
Erasmus+ klub Srednje šole Črnomelj na izmenjavi v Španiji
IKT delavnica Erasmus+ kluba Srednje šole Črnomelj
VIRTUALNO SREČANJE V OKVIRU ERASMUS+
Erasmus+ ponovno v živo!
[WEBINAR@ICT] na srednji šoli Črnomelj
[WEBINAR@ICT] na srednji šoli Črnomelj
[WEBINAR@ICT] na srednji šoli Črnomelj
Mednarodni projekti

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost