1. CLICHE (Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around Europe) 2018 – 2021

V šolskem letu 2018/19 smo pričeli z izvajanjem triletnega mednarodnega projekta Erasmus+. V okviru akcije KA 201 (strateška partnerstva za inovacije) projekt Capitalizing on Intangible Local Cultural Heritage(CLICHE) razvija inovativne rezultate in/ali si intenzivno prizadeva razširjati in uporabljati obstoječe in na novo proizvedene rezultate ali inovativne ideje.

Vsi deležniki (učitelji, dijaki, starši, lokalne in evropske organizacije) se z delom v projektu povezujejo v širšo evropsko skupnost, ki raziskuje in razvija potencial na področju kulturne dediščine ter omogoča pozitiven in trajnostni razvoj lokalnega okolja.

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so vzbuditi interes vseh deležnikov za kulturno dediščino, raziskovati in dokumentirati primere, sodelovati z lokalnimi in evropskimi partnerji, umestiti vsebine povezane s kulturno dediščino v formalno in neformalno izobraževanje ter razvijati inovativne metode dela, razvijati smisel za podjetništvo v povezavi z izdelki in storitvami za razvoj turizma, in predstaviti lokalno kulturno dediščino na evropskem nivoju s pomočjo IKT.

PARTNERJI V PROJEKTU

Grčija – 1st General High School of Levadia (Levadia) – glavni koordinator,

Slovenija – Srednja šola Črnomelj,

Bolgarija – Razlog Vocational High School Nichola Stoychev(Razlog),

Estonija – Tallinna Tonismae Reaalkool (Talin), Litva – Kedainaiai Sviesioji Gymnasium

(Kedainiai), Ciper – Acropolis Lyceum (Nicosia),

Grčija – 3rd Gymnaium of Levadia

PROJEKTNI TIM NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ

Projektni tim sestavljajo: Marta Strmec (koordinatorica), Alexandra Kočevar, Anica Želježnjak, Jelena Šikonja.

ERASMUS+ KLUB SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Dijaki lahko sodelujejo v projektu v obliki krožka Erasmus+ klub, ki poteka vsako drugo sredo ob 12:50 v RA2.

Več o dejavnostih in delovanju projekta:

2. International ICT Competitions II for Improving the Quality of Secondary Education

V šolskem letu 2019/20 smo pridobili dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ KA229 Šolska partnerstva:
International ICT competitions for Improving the Quality of Secondary Education 2019-2021

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so izboljšanje ravni rabe IKT veščin, tujih jezikov in IKT terminologije, priprava skupnih evropskih kriterijev za poučevanje IKT orodij, priprava inovativnih digitalnih vsebin za samostojno učenje, učenje in vključevanje IKT orodij (vektorsko oblikovanje, oblikovanje besedila in slike, predstavitve, uporaba zapisa GIF, urejanje videa, 3D tiskanje) v kurikulume in izven šolske dejavnosti, sodelovanje in tekmovanje v mednarodnih timih, izboljšanje IKT in jezikovnih kompetenc ter boljšo zaposljivost dijakov.

PARTNERJI V PROJEKTU

Poleg naše šole, ki je koordinatorica projekta, sodelujejo še:

Češka – Mendelova stredni skola, Novi Jicin,

Portugalska – Agrupamento des Escolas DR Serafim Leite, Španija – Escuella F.P. Salesioanos Juan XXIII,

Avstrija – BHAK/BHAS Weisz

PROJEKTNI TIM NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ

Šolski tim v sestavi Marta Strmec (koordinatorica), Karmen Golobič, Alexandra Kočevar, Gregor Cindrič in Leopold Grahek, ki načrtuje delo v projektu, sodeluje z dijaki v krožku in partnerji v projektu.

ERASMUS+ KLUB

V okviru OIV vsebin poteka krožek, ki poteka vsako drugo sredo od 12: 55 do 14:30, kjer dijaki spoznavajo IKT vsebine in ustrezno terminologijo, sodelujejo v timih, tekmujejo v poznavanju IKT vsebin in v praksi uporabljajo tuje jezike.

Več o dejavnostih in delovanju projekta: FB Erasmus+ klub:

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Za potrebe mednarodnega partnerstva smo oblikovali tudi spletno stran v angleškem jeziku:

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.