• Srednja šola Črnomelj - Izobraževanje odraslih

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ v okviru projekta
Pridobivanje kompetenc od 2018 do 2022 Pokolpje
izvaja BREZPLAČNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ZAPOSLENE in BREZPOSELNE

1. Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022 pokolpje

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

• UPORABA PROGRAMA BASS – 40 ur

• RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE – 40 ur

• STROJNO PROGRAMIRANJE Z RAČUNALNIKOM – 40 ur

• UPORABA PROGRAMA QAPT V STROJNIŠTVU – 40 ur

• UPORABA RAZLIČNE PROGRAMSKE OPREME ZA POTREBE DELA – 40 ur

• PROGRAMI PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE IZPITOV IN ZNANJA RAČUNALNIŠTVA ECDL – 30 ur

• TEČAJ ŠPANŠČINE – 40 ur

• TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE – 40 ur

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina so zaposlen in brezposelni, obrtniki in kmetje, z največ končano poklicno šolo, s poudarkom na starejših od 45 let. V skupino je vključenih od 10 do 15 udeležencev.

TRAJANJE

Program traja 40 pedagoških ur. Del programa je prilagojen specifičnim potrebam glede na delovna mesta udeležencev.

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMOV

Pogoj za uspešno dokončanje programov je vsaj 80 % prisotnost na srečanjih in aktivno delo.

Vsi programi so za udeležence brezplačni.

Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Program RPO je namenjen spodbujanju in razvijanju splošne računalniške pismenosti, za zaposlene in predvsem brezposelne, ki si želijo pridobiti temeljna računalniška znanja za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Udeleženci dobijo javno veljavno potrdilo.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina so zaposleni, brezposelni, obrtniki in kmetje, z največ končano poklicno šolo, s poudarkom na starejših od 45 let. Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali ali pa si želijo obnoviti in izboljšati svoje računalniško znanje. V skupino je vključenih od 12 do 15 udeležencev.

VSEBINA PROGRAMA

• TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA
• IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDILA
• UPORABA INTERNETA
• UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE
• DIGITALNA FOTOGRAFIJA

TRAJANJE

Program traja 60 pedagoških ur. Zaključi se z izpitom.

Vsi programi so za udeležence brezplačni.

Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

2. Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja za Zavod RS za zaposlovanje

Temeljni namen programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje je povečanje zaposljivosti in izboljšanje pogojev vstopa na trg dela z dvigom usposobljenosti in pridobitvijo neformalno pridobljenih veščin (ključnih kompetenc) oseb iz ciljne skupine. Programe oziroma izobraževanja izvajamo za Zavod RS za zaposlovanje, glede na njihove potrebe.
V Register zunanjih izvajalcev programov smo vpisani za naslednje programe:

 • TIG varilec v avtomobilski industriji
 • Oblikovalec kovin
 • Operater CNC naprav
 • Tečaj slepega tipkanja
 • Računalniška pismenost za odrasle

Od prihoda podjetja Akrapovič v Črnomelj smo na šoli izobrazili preko 200 kandidatov v programu TIG varilec v avtomobilski industriji. Program traja 90 ur, 10 ur je teorije, 70 ur praktičnega dela, 10 ur pa je namenjenih preverjanju znanja.

V šol. letu 2020/21 pa bomo izvedli (glede na napotitve Zavoda RS za zaposlovanje) program Operater CNC naprav, ki obsega teoretični del v trajanju 110 ur, 90 ur pa je praktičnega dela na sodobnih strojih v šolskih delavnicah.

Izvajanje vseh programov je za kandidate brezplačno, financirajo jih Evropski socialni sklad in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati (brezposelne osebe) se prijavijo pri svojem svetovalcu za zaposlitve na pristojnem Uradu za delo.

INFORMACIJE O PROGRAMIH

dobite pri organizatorici izobraževanja odraslih, Anici Želježnjak:

  tel. št. 07 30 51 667 / 040 654 604
  anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

3. Urnik

AKTUALNI URNIKI

 • Urnik 1
 • Urnik 2
 • Urnik 3

ARHIV URNIKOV

 • Urnik 1
 • Urnik 2
 • Urnik 3
Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost