IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČA Srednje šole Črnomelj

Srednja šola Črnomelj se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča https://sscrnomelj.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran https://sscrnomelj.si/.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Srednja šola Črnomelj se zavezuje omogočati dostopnost https://sscrnomelj.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Dostopnost

Z vtičnikom oz. orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v desnem zgornjem kotu. Orodje omogoča:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • ustavljanje premikov,
 • podčrtovanje povezav,

Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
Spletna stran prilagojena tako, da se lahko z gumbom TAB uporabnik enostavno premika po vsebini in spletnih straneh.
Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
Nekatera slikovna gradiva so opremljenega z alternativnimi opisi.
Vsebine niso časovno omejene.
Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje na desni strani menija.
Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV ali IKONO ŠOLE takoj vrnemo na izhodiščno stran.
Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
Naše spletišče ustrezno posodabljamo s smernicami Arnesa (www.arnes.si) in jih ažurno posodabljamo. Zadnje smernice so dostopne na povezavi: https://www.arnes.si/dostopnost-spletisc-vrtcev-osnovnih-in-srednjih-sol/

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče Srednje šole Črnomelj je je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Srednje šole Črnomelj nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.

 • Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
 • Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
 • Posamezne vsebine so integrirane v spletno stran preko iframe-om oz. okvirjev, zato lahko prihaja do nedelovanja ali popačenega prikaza vsebine, kot so: video na prvi strani “Informativni sprehod po šoli” in druge video vsebine znotraj posameznih novic.
 • Različne kompleksne tabele s podatki.

POVEZAVA ZA POVRATNE INFORMACIJE

Za vsa vprašanja in predloge smo dostopni na e-naslovu ss.crnomelj@guest.arnes.si.

Na ta elektronski naslov nas lahko:

 • obvestite, da naše spletišče niso skladne z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena Zakona;
 • zaprosite za informacije glede vsebin spletišča iz drugega odstavka 3. člena Zakona ter za informacije, ki niso objavljene v dostopni obliki.

DATUM OBJAVE SPLETNEGA MESTA

Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno 17. septembra 2021.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Izjava je bila pripravljena 21. 4. 2023 na podlagi samoocene.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si