Poziv za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom SŠ Črnomelj
Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada