Šolski sklad

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo trije predstavniki šole in štiri predstavniki staršev.

Osnovni namen je zbiranje finančnih sredstev in nadzor nad njihovo porabo, za dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa. Denarna sredstva pridobivamo s prostovoljnimi prispevki posameznikov, donacijami podjetij, s plačanimi položnicami staršev dijakov za nadstandard in različnimi akcijami šole, v katerih sodelujejo dijaki in učitelji (dobrodelne prireditve). Zbrana sredstva se namenijo za poravnanje prijavnine tekmovalcev na tekmovanja, prevoze na tekmovanja, pripravo in izpeljavo šolskih tekmovanj itd.

Želimo si, da bi lahko vsi dijaki zastopali sebe, šolo in kraj, v katerem živijo, na tekmovanju po lastni izbiri. Z donacijo boste tudi vi prispevali k temu. Za vsak nakazan prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo.

ŽR: UJP Novo mesto
01100-6030692860
sklic 760003

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost