Program
Strojni tehnik

Prvi koraki do spoznanj o
uporabnosti tehnike tudi v
sodelovanju z lokalnimi podjetji.