Svetovalna služba

Dijakom in staršem so vedno odprta vrata naše svetovalne službe, kjer boste lahko dobili vse informacije o poteku šolanja in nasvete o nadaljnjem šolanju in poklicnih umeritvah. Svetovalna služba je namenjena tudi pomoči pri premagovanju najrazličnejših izzivov vseh vpletenih in povezovanju med dijaki, starši, učitelji ter zunanjimi strokovnimi institucijami.

Dijaki svetovalni delavki oddajo tudi obrazec Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti, prav tako se z njo dogovorijo o statusu dijaka s posebnimi potrebam.

Vodja svetovalne službe je psihologinja Brigita GRAHEK ŠOLAR.
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00, razen v času pouka glede na urnik, ter v času popoldanskih govorilnih ur.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost