• Že več kot 100 let iskrimo misli, gradimo nova znanja in oblikujemo veščine ter kompetence vseživljenskega učenja.

Spoznajte naše izobraževalne programe!

V šolskih delavnicah s poudarkom na CNC tehnologiji dijaki v praksi spoznavajo uporabo teoretičnih znanj, pridobljenih v razredu. Na realnih izdelkih se dijaki naučijo, kako v realnem sektorju poteka proizvodnja v orodjarski delavnici. Tako pridobijo veščine, potrebne za uspešen prehod na trg dela.

Ravnateljica: Darja Bremec

E-naslov: darja.bremec@ss-crnomelj.si
Telefon: 07 30 51 667

Srednja šola Črnomelj

Kidričeva 18/a
8340 Črnomelj

tel.: 07 30 51 667
fax: 07 30 51 092

Davčna številka: SI72429968
Matična številka: 5085934000
TRR: 01100-6030692860
Ravnateljica: Darja Bremec

07 30 51 667

darja.bremec@ss-crnomelj.si

Uradne ure tajništva: pon – pet: 9.00 – 12.00

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Za Srednjo šolo Črnomelj je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov odvetnica

 Kaja Dosedla

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete nanjo tudi na naslov:

Kaja Dosedla
Ulica Dušana Kvedra 11,
3230 Šentjur

SPLOŠNI POGOJI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

ORGANI ŠOLE
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:

Predstavnika ustanovitelja – Vlade RSAndrej Fabjan
Stanislav Malerič
Predstavnik ustanovitelja – Občine ČrnomeljJanez Stepan - predsednik
Predstavniki zaposlenihBranislav Adlešič
Nevenka Dragovan Makovec
Vesna Fabjan
Nenad Mikunovič
Alexandra Kočevar
Predstavniki staršev dijakov Robert Lozar
Jasna Banovec - namestnica predsednika
Simon Kralj
Predstavnika dijakov Neja Žabčič Grabrijan
Jan Jakša

Svet zavoda

Svet staršev

Dijaška skupnost

‘PRIDRUŽI SE NAM‘

V Črnomlju, za Dobličico, tam najde vsak, kar si želi,
tam čaka nate šola, da znanje ti da.
Če si firbčen, če si mlad, želiš prijatelje spoznat,
pridi k nam septembra koruzo zobat.

Ko preživite Fazofest, Debela peč vam bo za test,
da drugo leto Krn osvojil boš.
Smuči nabrusi, pripravi se, da skupaj v Cerknu zabavamo se,
za konec pa okoli Slovenije greš.

V Črnomlju, naši šoli, tam najde vsak, kar išče,
prijatelje, učitelje svoj drugi dom,
tekmuj, se uči, sodeluj in se z maturo odlikuj,
po izkušnje, po mladost, da staršem boš v ponos.

La la la la la la la la la la, la la la la la la la la …

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi Srednjo šolo Črnomelj (v nadaljevanju: zavod).

V kolikor sumite, da je v zavodu prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj zavoda (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo.

Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v  Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.

Za zaupnika znotraj zavoda je imenovan Rudi Sirnik.

Kršitve lahko prijavite preko:

  • elektronski naslov: zascitnik.prijaviteljev@ss-crnomelj.si
  • telefonska številka: 073051667
  • Srednja šola Črnomelj, Kidričeva ulica 18a, Črnomelj, s pripisom “NE ODPIRAJ – v roke zaupniku za notranjo prijavo”,
  • osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve po ZZPri«.
Vodstvo zavoda zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti,  ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti:

Informativni vsak dan

Podajte se na virtualni sprehod po naši šoli

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost