• Srednja šola Črnomelj - Vpis

Z vpisom na Srednjo šolo Črnomelj in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko dijaki pridobijo nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo ali splošno izobrazbo.

Dijaki si izberejo srednjo šolo in srednješolski program iz razpisa za vpis v srednje šole, ki ga objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport na svoji spletni strani.

Vpis poteka preko portala e-Uprava.

POGOJI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Če ste uspešno končali vse razrede osnovne šole, se lahko vpišete:

  • v triletno srednjo poklicno šolo,
  • v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali
  • v gimnazijo.

Po odločitvi o izbiri šole in programa izpolnite prijavnico za vpis in jo oddajte na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z ministrom za izobraževanje sprejme sklep o omejitvi vpisa. Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Dodatne informacije o vpisu dobite pri šolski svetovalni delavki,
Brigiti Grahek Šolar

  tel. št. 07 30 61 507

 brigita.grahek-solar@ss-crnomelj.si

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost