Delavnica MC Bit v 3. OK

Delavnica MC Bit v 3. OK

V petek, 11. 11. 2022, so dijaki 3. OK izvedli še en sklop ur Aktivnega državljanstva. Tokrat so se preko zanimivih aktivnosti, ki sta jih izvedla predstavnika MC Bit Črnomelj, postavili v različne vloge privilegiranosti in deprivilegiranosti ter se pogovarjali o stereotipih, diskriminaciji in rasizmu.