Srednja šola Črnomelj - Strokovna ekskurzija in ekskurzija v okviru ekodneva

Strokovna ekskurzija in ekskurzija v okviru ekodneva

Dijaki 2. in 4. letnika programa strojni tehnik so v četrtek, 21. aprila 2022, obiskali JP Komunala Črnomelj in podjetje Adria dom d. o. o.

Na obisku JP Komunala Črnomelj so si dijaki najprej ogledali vodno zajetje in pripravo pitne vode, nato pa še centralno čistilno napravo Vojna vas in podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči. Tomaž Vesel nam je podrobno predstavil vodooskrbo in potek priprave pitne vode ter delovanje čistilne naprave. V podcentru za ravnanje z odpadki pa nam je g. Robi Klobučar predstavil zbiranje in ločevanje odpadkov v JP Komunala Črnomelj.

V podjetju Adria dom je ga. Nina Nikić, vodja kadrov, dijakom podrobneje predstavila podjetje, potek proizvodnje in trge, na katerih so prisotni. Nato smo si ogledali proizvodnjo mobilnih hišk in razstavni prostor različnih mobilnih hišk ter glamping šotore.

Uslužbencem JP Komunala Črnomelj in kadrovski službi Adria dom d. o. o. se zahvaljujemo, ker so nam omogočili prijetno in poučno ekskurzijo.

 

Vodja ekskurzije: Peter Jugovič