Strokovna ekskurzija 4. ST

Strokovna ekskurzija 4. ST

V torek 22. marca 2022 so se 4. letniki programa strojni tehnik odpravili na obisk strojne fakultete na Univerzi Novo mesto in podjetja Cablex, d. o. o., v Semiču.
Dijaki so imeli 2 uri izobraževanja z delavnicami na področju robotike. Potekalo je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Novem mestu, vodil ga je dr. Tomaž Perme. Dijake je seznanil z industrijskimi roboti ter jim razložil njihovo delovanje in programiranje. Nato so imeli delavnico na sodelujočem dvoročnem robotu in klasičnem industrijskem robotu. V delavnici so dijake poučili o rokovanju robotov. V podjetju Cablex pa so si ogledali proizvodnjo. Ogled je vodila ga. Tatjana Šuštaršič, ki je predstavila splošno delovanje podjetja in organiziranost proizvodnje, nato pa podrobneje predstavila še tlačno litje plastike in vzdrževanje orodij za tovrstno litje.