Ekodan in urejanje šolske okolice

Ekodan in urejanje šolske okolice

22. 3. 2022, na svetovni dan voda, smo na Srednji šoli Črnomelj izvedli ekodan z namenom ureditve šolske okolice in aktivnega druženja.
Dijaki 1. in 3. ST ter 1. in 2. OK so zjutraj obiskali Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči, Centralno čistilno napravo v Vojni vasi ter objekt za pripravo pitne vode Grič, ki delujejo v okviru JP Komunala Črnomelj.
Po malici so se jim pri dejavnostih v in okoli šole pridružili še gimnazijci – npr. eni so ob pomoči zaposlenih v JP Komunala Črnomelj sadili medovite rastline, drugi prisluhnili predavanju čebelarja pred šolskim čebelnjakom, čistili in urejali okolico šole ter šolske delavnice; v ekodelavnicah so računali ogljični odtis in urejali stenčas ekošole. Ena skupina pa se je v sklopu urejanja šolskega okoliša pod budnim očesom zunanjih strokovnjakov lotila tudi priprave idejnega osnutka vizualne prenove šolskih hodnikov in jedilnice.
V že tako lepem sončnem dnevu smo se dijaki naužili svežega zraka in znanje prenesli v prakso.
Dijaki novinarske delavnice