TEČAJ ŠPANŠČINE

TEČAJ ŠPANŠČINE

Bi radi poklepetali s prijatelji iz Barcelone, pa ne znate? Že dlje časa načrtujete potovanje po južni Španiji, a vam metuljčki v trebuhu ne dovolijo potrditve, ker vas je strah španske angleščine?
Brez skrbi, imamo rešitev …

PRIDRUŽITE SE NAM NA BREZPLAČNEM ZAČETNEM TEČAJU ŠPANŠČINE
IN SE NAUČITE OSNOV SPORAZUMEVANJA S ŠPANSKO GOVOREČIMI!

40-urni tečaj, ki ga bomo izvedli v okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence na Srednji šoli Črnomelj, je sestavljen iz usvajanja vseh štirih jezikovnih spretnosti: govor, pisanje, branje in slušno razumevanje.

Udeležence na tečaju pripravimo, da usvojijo najpomembnejše veščine osnovnega komuniciranja ter razširijo besedni zaklad in utrjujejo slovnico s ciljem, da se suvereno sporazumevajo v različnih situacijah in odpravijo morebitne zadržke.

Želimo, da v komunikaciji v tujem jeziku postanete bolj sproščeni in suvereni ter se znebite morebitnega sramu pred pogovarjanjem. Predvsem pa se bomo potrudili za zabaven tečaj, ki bo hkrati tudi poučen.

Udeleženci tečaja spoznavate osnove jezika in njegove raznovrstne kulture ter pridobivate osnovne zmožnosti za ustno in pisno sporazumevanje. Naučite se operirati z osebnimi podatki ter pozdravi v španščini. Naučite se jezikovnih sredstev za povpraševanje po novih besedah, izražate svoje namene in razloge za početje, opisujete prostore, se pogovarjate o podnebju, identificirate predmete, naučite se osnovnega dialoga v trgovini, opisujete videz in osebnost ter izražate interese, spoznavate družinska razmerja, pripovedujete o navadah, vprašate po uri oz. času. Spoznate osnovne slovnične strukture, kot so spol in število samostalnika ter ujemanje s pridevnikom, tri glagolske spregatve v sedanjiku, nekatere nepravilne glagole in povratno osebne glagole, določni in nedoločni člen samostalnika, osebne in svojilne zaimke, glagolsko posebnost španščine – glagol(e) BITI –, vprašalne zaimke, glagolske perifraze za izražanje nujnosti, kazalne zaimke idr. S tematsko raznolikostjo nadgradite svoje besedišče. Naučite se šteti po špansko, spoznavate narodnosti, poklice, jezike in aktivnosti pri pouku tujega jezika. Znate povedati, kaj delate v prostem času, se pogovarjate o turizmu, vremenu in geografiji. Poznate barve in tipe oblačil ter predmetov za vsakdanjo rabo. Se pogovarjate o družini, osebnosti in glasbi ter o življenjskih rutinah skozi spoznavanje časa. Spoznate se tudi s kulturo narodov, ki govorijo špansko. Svoje kulturno-civilizacijsko znanje utrdite s posameznimi zanimivostmi Španije in Latinske Amerike.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Dodatne informacije in prijave na: anica.zeljeznjak@guest.arnes.si, rosana.vukojevic@ss-crnomelj.si

Prijave zbiramo do 30. 3. 2022.


Tečaj financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad ter je za udeležence BREZPLAČEN!