Recitiranje ob kulturnem prazniku

Recitiranje ob kulturnem prazniku

Knjižnica Črnomelj je tudi letos, tokrat na predvečer Prešernovega dne, pripravila spletno prireditev ob praznovanju tega praznika. Recital so posvetili Karlu Destovniku – Kajuhu, saj mineva natanko 100 let od njegovega rojstva. Recitiranje je po navadi potekalo v prostorih knjižnice, a so prireditev zaradi razmer preselili na YouTube kanal Knjižnice Črnomelj, ob 18. uri pa jo premierno predvajali na njihovi FB-strani. Tako so ponovno poskrbeli, da se tradicija recitiranja ob kulturnem prazniku ne prekine.

Na prireditvi je nastopil tudi naš dijak Samo Kavčič.

 

BILI SO DIJAKI NAŠE ŠOLE … Blaž Pečarič

BILI SO DIJAKI NAŠE ŠOLE … Blaž Pečarič

Blaž, se lahko na kratko predstaviš? Kdaj si zaključil šolanje na SŠ Črnomelj?

Star sem 21 let, prihajam iz Metlike in obiskujem 3. letnik študija kmetijstvo – agronomija na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V prostem času sem precej aktiven, saj pomagam doma na vinogradniški kmetiji, poleg tega pa se ukvarjam tudi s petjem in sem aktiven pri Klubu belokranjskih študentov, šolanje na Srednji šoli Črnomelj pa sem zaključil leta 2019.

Zakaj si se odločil za gimnazijski program in katere šolske in obšolske dejavnosti so ti najbolj ostale v spominu ?

Zanj sem se odločil zaradi dobrih izkušenj mojih starejših kolegov, dobrih profesorjev, dodatnih dejavnosti na šoli ter tudi zaradi bližine šole … to mi je omogočalo, da sem več časa posvetil drugim stvarem in ne prevozu.
V svojem času na Srednji šoli Črnomelj sem bil aktiven na več koncih, zagotovo pa bi izpostavil nekaj dejavnosti, ki so posebej ostale v mojem spominu. Rad se spominjam šolskega radia, kjer sem bil tri leta bralec, občasno tudi tehnik. Pa plesne vaje, kjer smo se vedno imeli lepo in tudi dosegali mnoge uspehe. Zagotovo ne morem mimo šolskih izletov, tistih v tujino, recimo Bosne, pa tudi domačih, predvsem Marindola. In seveda, rad se spominjam sošolcev, s katerimi smo preživeli štiri pestra leta.

V čem vidiš prednosti šolanja v programu gimnazija? Je majhnost naše šole lahko tudi njena prednost?

Program gimnazija ponuja širino, ki zelo pripomore pri šolanju na višjih stopnjah in omogoča široko izbiro študijskih smeri. Seveda izbira šole še ne zagotovi ničesar, pač pa je na vsakem posamezniku, da od šole prejme, kolikor se le da.
Srednja šola Črnomelj je zelo pomembna za celo Belo krajino, kot taka pa ponuja belokranjskim dijakom marsikaj, recimo šolanje v domačem okolju (kar se mogoče zdi nekaterim nepomembno, a vendar ni tako), omogoča lokalno mreženje in aktivnosti v domačem okolju. Vsem zdajšnjim in bodočim dijakom toplo priporočam, da so aktivni pri obšolskih delavnostih in mladinskih dejavnostih izven šole, saj lahko od teh odnesejo zares veliko.

Kateri študij si izbral in zakaj? Kakšne načrte imaš za prihodnost?

Izbral sem študij agronomija – kmetijstvo, ker me to zanima in tudi zato, ker imamo doma vinogradništvo in vinarstvo in bi rad v prihodnosti to dejavnost nadaljeval.
Letos bi rad diplomiral, za naprej še nisem prepričan … zagotovo bom nadaljeval z magisterijem, le ne vem še, na kateri smeri, zagotovo pa na Biotehniški fakulteti.

Pred kratkim si v okviru Kluba belokranjskih študentov začel z objavljanjem prvega belokranjskega podkasta. Kako izbiraš svoje goste in kaj te je najbolj presenetilo pri ustvarjanju le-tega?

V ekipi podkasta nas je več, najbolj opazna pa sva jaz in David Rupčič, ki pomaga pri tehničnih zadevah in montaži. Med seboj se večkrat pogovarjamo o potencialnih gostih, katerih imamo že kar precej, le na vrsto še morajo priti. Pri sami izbiri pa je predvsem pomembna aktualnost gosta in pripadajoče teme, pazimo tudi na to, da vabimo raznolike goste iz vseh treh občin, z različnih smeri, predvsem pa so to bolj ali manj mladi, ki s svojim delom izstopajo iz množice zanimivih Belokranjcev.

Presenetilo me je prav to, koliko potencialnih gostov (beri: zanimivih Belokranjcev) imamo, in tudi, kako veliko lahko izveš iz enournega pogovora z njimi. Če bi želeli izčrpati »zalogo« gostov, bi zagotovo morali snemati vsak teden, zato ni strahu, da bi podkast opustili zaradi pomanjkanja le-teh.

Kaj svetuješ našim maturantom pred zrelostnim izpitom in pred odločitvijo, kam po srednji šoli?

Toplo priporočam, da se začnete učiti nekoliko prej, kot ste mislili (»ne čakaj na maj«). In to iz čisto preprostega razloga; ne zato, ker je snovi preveč, ampak zato, da vam je lažje. Tako boste na maturo pristopili bolj umirjeno, bolj pripravljeno, kar je po mojem mnenju ključnega pomena za doseganje lepih rezultatov.
Po sredni šoli pa izberite študij, ki  vas bo zanimal. Če ne veste, kaj bi to bilo, malo povprašajte svoje starejše kolege o njihovih izkušnjah, pojdite na informativne dneve, preverite predmetnik študija, pa ne se bati pogledati tudi katero izmed smeri, na katero niste pomislili takoj na začetku.

[ČETRTKOVE URICE] - Obisk učencev OŠ Loka

EKONOMSKI TEHNIK – ponovno v ponudbi SŠ ČRNOMELJ v šol. letu 2022/23

Po letu 2017, ko je izobraževanje zaključila zadnja generacija, v šolskem letu 2022/23 ponovno razpisujemo en oddelek programa ekonomski tehnik. Za vpis v prihodnjem šolskem letu je razpisanih 28 prostih mest. Program je posodobljen in zasleduje nove trende v poslovnem svetu.

Ponovna aktualnost programa, ki jo izkazuje povečan vpis v zadnjih dveh letih, in raznolika možnost zaposlitve sta glavna razloga, da smo na MIZŠ zaprosili za odobritev dodatnega programa. V Beli krajini lokalno gospodarstvo izkazuje potrebe po tovrstnem kadru, ki smo ga že izobraževali, oni pa zaposlovali. Zanimanje za program smo pridobili tudi na podlagi ankete, izvedene med učenci zadnjega triletja belokranjskih osnovnih šol, iz katerih se vpisujejo na Srednjo šolo Črnomelj.

Program ekonomski tehnik je namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje ekonomskih ved oziroma želijo pridobiti temeljna ekonomska in poslovna znanja, hkrati pa razvijati številne podjetnostne kompetence, kot so npr. kritično mišljenje, vrednotenje zamisli, načrtovanje in upravljanje, sposobnost timskega sodelovanja, obvladovanje negotovosti in tveganja ter druge. Prav tako pa je primeren za tiste, ki želijo nadaljevati svojo izobraževalno pot na različnih višjih, visokošolskih in tudi univerzitetnih programih, saj so pridobljena znanja s svojo univerzalnostjo dobra osnova za številne študijske programe.

V odprtem kurikulu smo predvideli vsebine, ki sledijo interesom lokalnega okolja oz. gospodarstva. Naši dijaki bodo dobili dodatna znanja s področja turizma, trajnostnega razvoja in digitalizacije. Pouk je dinamično in interdisciplinarno naravnan, sledi nenehnemu razvoju in trendom v poslovnem svetu. Dijaki poleg teoretičnih znanj usvojijo praktična znanja v specializiranih učilnicah oz. t. i. učnih podjetjih oziroma pri delodajalcih na praktičnem usposabljanju z delom.

Prepričani smo, da bosta spodbudno učno okolje s sodobno opremo in individualnim pristopom ter sodelovanje z lokalnimi deležniki prispevala k prepoznavnosti programa ekonomski tehnik in Srednje šole Črnomelj, ki ima v belokranjskem prostoru dolgoletno tradicijo.

Dragi devetošolci, vabljeni, da se nam pridružite na virtualnem informativnem dnevu v petek, 11. 2. 2022, ob 9. ali 15. uri oziroma v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.

BILI SO NAŠI DIJAKI ... Jože Žunič

BILI SO NAŠI DIJAKI … Jože Žunič

Šolanje na naši šoli si zaključil v lanskem šolskem letu kot zlati maturant SŠ Črnomelj. Kako si se počutil ob tako uspešnemu zaključku srednješolskega izobraževanja?

Najprej sem bil zelo presenečen, saj nisem pričakoval tako dobrega rezultata. Profesorji so se zadnje mesece pred maturo potrudili in nas dobro pripravljali, vendar je res, da brez individualnega učenja ne bi bilo takšnega rezultata. Menim, da je največ k rezultatu pripomoglo sprotno delo skozi vsa štiri leta srednješolskega izobraževanja.

Zakaj si po osnovni šoli izbral program strojni tehnik na SŠ Črnomelj? So se pričakovanja izpolnila?

Spomnim se, ko sem kot prestrašen devetošolec prišel na informativne dneve Srednje šole Črnomelj. Starejši dijaki so me prepričali, da majhna šola, v kateri sem se hitro počutil domače, nudi strokovno znanje z možnostjo individualne pomoči in usmerjanja. Velika prednost pred ostalimi srednjimi šolami je bila tudi bližina šole, saj sem želel ostati v domačem okolju.

Pričakovanja so se več kot izpolnila … mislim, da se glede srednje šole ne bi mogel bolje odločiti.

V čem vidiš prednosti naše ‘majhne’ šole?

Največja prednost majhnosti šole je ta, da se vsi dijaki med seboj poznamo. Tako je lažje ustvarjati nova prijateljstva (mogoče tudi ljubezni ;)) in se počutiti sprejeto ter domače v družbi. Na manjši šoli profesorji lažje namenijo več časa individualnim potrebam dijaka, kar pozitivno vpliva na njihovo znanje.

Katera znanja si pridobil in ti koristijo pri nadaljnjem študiju?

Pridobil sem veliko znanja pri energetiki, konstruiranju, načrtovanju proizvodnih procesov, obdelavi gradiv ter tehniškem komuniciranju. Naučil sem se računalniškega modeliranja v programu Solidworks, ki ga uporabljamo tudi na fakulteti. V šolski delavnici sem pridobil praktično znanje na področju CNC obdelave, varjenja in toplotne obdelave materialov, kar mi bo prišlo prav tudi po končanem izobraževanju.

Kako se izobraževanje na fakulteti razlikuje od srednješolskega guljenja klopi?

Klopi na fakulteti so veliko bolj ˝zguljene˝ kot v srednji šoli. 🙂 Razlikuje se predvsem v času, ki ga je potrebno vložiti v naloge, laboratorijske vaje, projektne naloge in izpite. Na začetku mi je bilo malo nenavadno, da nas je na fakulteti veliko (230) v istem letniku, ker sem bil navajen na osnovno in srednjo šolo, kjer nas ni bilo več kot 20. Vendar ima izobraževanje na fakulteti tudi svoj čar – raziskuješ različna področja strojništva in se usmeriš v tisto, ki te najbolj zanima. Še vedno pa ti ostane dovolj časa za druženje s kolegi.

Kakšne imaš načrte po koncu izobraževanja?

Fakulteta sodeluje s številnimi podjetji, zato predvidevam, da se bom med študijem povezal s podjetjem, kjer se bom nato zaposlil. Zanima me tudi raziskovanje na Institutu “Jožef Stefan”, kjer imajo dostop do najsodobnejše tehnologije. Moja največja želja pa je, da bi v prihodnosti odprl samostojno podjetje.

Nam zaupaš še kakšno zanimivo anekdoto ali nasvet za bodoče srednješolce?

V srednji šoli je bilo kar nekaj zabavnih dogodivščin, med temi jih je največ z ekskurzij po tujini, ki jih organizira šola – takoj bi vse še enkrat ponovil. 🙂 Bodočim srednješolcem svetujem, naj sledijo svojim ciljem ter se trudijo, ob vsem tem pa naj ne pozabijo na zabavo, ki je v teh letih ne sme manjkati.