BILI SO DIJAKI NAŠE ŠOLE … Blaž Pečarič

BILI SO DIJAKI NAŠE ŠOLE … Blaž Pečarič

Blaž, se lahko na kratko predstaviš? Kdaj si zaključil šolanje na SŠ Črnomelj?

Star sem 21 let, prihajam iz Metlike in obiskujem 3. letnik študija kmetijstvo – agronomija na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V prostem času sem precej aktiven, saj pomagam doma na vinogradniški kmetiji, poleg tega pa se ukvarjam tudi s petjem in sem aktiven pri Klubu belokranjskih študentov, šolanje na Srednji šoli Črnomelj pa sem zaključil leta 2019.

Zakaj si se odločil za gimnazijski program in katere šolske in obšolske dejavnosti so ti najbolj ostale v spominu ?

Zanj sem se odločil zaradi dobrih izkušenj mojih starejših kolegov, dobrih profesorjev, dodatnih dejavnosti na šoli ter tudi zaradi bližine šole … to mi je omogočalo, da sem več časa posvetil drugim stvarem in ne prevozu.
V svojem času na Srednji šoli Črnomelj sem bil aktiven na več koncih, zagotovo pa bi izpostavil nekaj dejavnosti, ki so posebej ostale v mojem spominu. Rad se spominjam šolskega radia, kjer sem bil tri leta bralec, občasno tudi tehnik. Pa plesne vaje, kjer smo se vedno imeli lepo in tudi dosegali mnoge uspehe. Zagotovo ne morem mimo šolskih izletov, tistih v tujino, recimo Bosne, pa tudi domačih, predvsem Marindola. In seveda, rad se spominjam sošolcev, s katerimi smo preživeli štiri pestra leta.

V čem vidiš prednosti šolanja v programu gimnazija? Je majhnost naše šole lahko tudi njena prednost?

Program gimnazija ponuja širino, ki zelo pripomore pri šolanju na višjih stopnjah in omogoča široko izbiro študijskih smeri. Seveda izbira šole še ne zagotovi ničesar, pač pa je na vsakem posamezniku, da od šole prejme, kolikor se le da.
Srednja šola Črnomelj je zelo pomembna za celo Belo krajino, kot taka pa ponuja belokranjskim dijakom marsikaj, recimo šolanje v domačem okolju (kar se mogoče zdi nekaterim nepomembno, a vendar ni tako), omogoča lokalno mreženje in aktivnosti v domačem okolju. Vsem zdajšnjim in bodočim dijakom toplo priporočam, da so aktivni pri obšolskih delavnostih in mladinskih dejavnostih izven šole, saj lahko od teh odnesejo zares veliko.

Kateri študij si izbral in zakaj? Kakšne načrte imaš za prihodnost?

Izbral sem študij agronomija – kmetijstvo, ker me to zanima in tudi zato, ker imamo doma vinogradništvo in vinarstvo in bi rad v prihodnosti to dejavnost nadaljeval.
Letos bi rad diplomiral, za naprej še nisem prepričan … zagotovo bom nadaljeval z magisterijem, le ne vem še, na kateri smeri, zagotovo pa na Biotehniški fakulteti.

Pred kratkim si v okviru Kluba belokranjskih študentov začel z objavljanjem prvega belokranjskega podkasta. Kako izbiraš svoje goste in kaj te je najbolj presenetilo pri ustvarjanju le-tega?

V ekipi podkasta nas je več, najbolj opazna pa sva jaz in David Rupčič, ki pomaga pri tehničnih zadevah in montaži. Med seboj se večkrat pogovarjamo o potencialnih gostih, katerih imamo že kar precej, le na vrsto še morajo priti. Pri sami izbiri pa je predvsem pomembna aktualnost gosta in pripadajoče teme, pazimo tudi na to, da vabimo raznolike goste iz vseh treh občin, z različnih smeri, predvsem pa so to bolj ali manj mladi, ki s svojim delom izstopajo iz množice zanimivih Belokranjcev.

Presenetilo me je prav to, koliko potencialnih gostov (beri: zanimivih Belokranjcev) imamo, in tudi, kako veliko lahko izveš iz enournega pogovora z njimi. Če bi želeli izčrpati »zalogo« gostov, bi zagotovo morali snemati vsak teden, zato ni strahu, da bi podkast opustili zaradi pomanjkanja le-teh.

Kaj svetuješ našim maturantom pred zrelostnim izpitom in pred odločitvijo, kam po srednji šoli?

Toplo priporočam, da se začnete učiti nekoliko prej, kot ste mislili (»ne čakaj na maj«). In to iz čisto preprostega razloga; ne zato, ker je snovi preveč, ampak zato, da vam je lažje. Tako boste na maturo pristopili bolj umirjeno, bolj pripravljeno, kar je po mojem mnenju ključnega pomena za doseganje lepih rezultatov.
Po sredni šoli pa izberite študij, ki  vas bo zanimal. Če ne veste, kaj bi to bilo, malo povprašajte svoje starejše kolege o njihovih izkušnjah, pojdite na informativne dneve, preverite predmetnik študija, pa ne se bati pogledati tudi katero izmed smeri, na katero niste pomislili takoj na začetku.