[ČETRTKOVE URICE] - Obisk učencev OŠ Loka

EKONOMSKI TEHNIK – ponovno v ponudbi SŠ ČRNOMELJ v šol. letu 2022/23

Po letu 2017, ko je izobraževanje zaključila zadnja generacija, v šolskem letu 2022/23 ponovno razpisujemo en oddelek programa ekonomski tehnik. Za vpis v prihodnjem šolskem letu je razpisanih 28 prostih mest. Program je posodobljen in zasleduje nove trende v poslovnem svetu.

Ponovna aktualnost programa, ki jo izkazuje povečan vpis v zadnjih dveh letih, in raznolika možnost zaposlitve sta glavna razloga, da smo na MIZŠ zaprosili za odobritev dodatnega programa. V Beli krajini lokalno gospodarstvo izkazuje potrebe po tovrstnem kadru, ki smo ga že izobraževali, oni pa zaposlovali. Zanimanje za program smo pridobili tudi na podlagi ankete, izvedene med učenci zadnjega triletja belokranjskih osnovnih šol, iz katerih se vpisujejo na Srednjo šolo Črnomelj.

Program ekonomski tehnik je namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje ekonomskih ved oziroma želijo pridobiti temeljna ekonomska in poslovna znanja, hkrati pa razvijati številne podjetnostne kompetence, kot so npr. kritično mišljenje, vrednotenje zamisli, načrtovanje in upravljanje, sposobnost timskega sodelovanja, obvladovanje negotovosti in tveganja ter druge. Prav tako pa je primeren za tiste, ki želijo nadaljevati svojo izobraževalno pot na različnih višjih, visokošolskih in tudi univerzitetnih programih, saj so pridobljena znanja s svojo univerzalnostjo dobra osnova za številne študijske programe.

V odprtem kurikulu smo predvideli vsebine, ki sledijo interesom lokalnega okolja oz. gospodarstva. Naši dijaki bodo dobili dodatna znanja s področja turizma, trajnostnega razvoja in digitalizacije. Pouk je dinamično in interdisciplinarno naravnan, sledi nenehnemu razvoju in trendom v poslovnem svetu. Dijaki poleg teoretičnih znanj usvojijo praktična znanja v specializiranih učilnicah oz. t. i. učnih podjetjih oziroma pri delodajalcih na praktičnem usposabljanju z delom.

Prepričani smo, da bosta spodbudno učno okolje s sodobno opremo in individualnim pristopom ter sodelovanje z lokalnimi deležniki prispevala k prepoznavnosti programa ekonomski tehnik in Srednje šole Črnomelj, ki ima v belokranjskem prostoru dolgoletno tradicijo.

Dragi devetošolci, vabljeni, da se nam pridružite na virtualnem informativnem dnevu v petek, 11. 2. 2022, ob 9. ali 15. uri oziroma v soboto, 12. 2. 2022, ob 9. uri.