BILI SO NAŠI DIJAKI ... Marko Malnarič

BILI SO NAŠI DIJAKI … Marko Malnarič

Marko, kdaj si zaključil šolanje v programu strojni tehnik in kje se trenutno izobražuješ oz. delaš?

Srednjo šolo sem zaključil leta 2015 in se nato vpisal na fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Leta 2019 sem diplomiral, sedaj pa končujem še magistrski študij. Poleg študija poučujem strojništvo, in sicer na srednji poklicni šoli Bežigrad. Delam pa tudi v manjšem podjetju, ki se ukvarja z avtomatiziranim zajemanjem podatkov, kjer se uporabljajo predvsem tehnologije kot so umetna inteligenca in machine learning oz. strojno učenje.

Zakaj si se po osnovni šoli odločil za šolanje na Srednji šoli Črnomelj?

Že proti koncu osnove šole sem imel v glavi cilj, da se bom nekoč vpisal na fakulteto za strojništvo. Srednja šola Črnomelj mi je omogočala izpolnitev teh ciljev, dodatna prednost pa je bila bližina šole ter dejstvo, da je šola po rezultatih veljala za eno od boljših v Sloveniji. Torej, glede vpisa na SŠ Črnomelj pri meni sploh ni bilo dvoma, veliko težje pa se mi je bilo odločiti, ali naj izberem gimnazijo ali program strojni tehnik, za katerega sem se naposled tudi odločil.

Katera pridobljena znanja, veščine so ti koristila pri študiju?

Na fakulteti je proces učenja bistveno hitrejši in zahtevnejši, tako da je dobro začeti z neko osnovno podlago, iz katere lahko potem lažje gradiš naprej. Pri študiju so mi tako koristila vsa pridobljena teoretična in praktična znanja o strojništvu.

Katere šolske dejavnosti (ekskurzije, krožki …) so ti še posebej ostala v spominu?

Najlepše spomine imam na večdnevne ekskurzije, kot sta bili na primer taborjenje v Marindolu ali zamejska ekskurzija. Ker pa sem sam bolj športen tip človeka, so mi bila zelo všeč tudi razna posamična ali pa medrazredna športna tekmovanja.

Katere možnosti ima strojni inženir pri zaposlovanju na trgu dela? Nameravaš ostati v Beli krajini?

Strojni inženir ima ogromno možnosti pri zaposlovanju. Strojništvo se namreč lahko kombinira tudi z drugimi vedami in področji, kot so na primer elektrotehnika, računalništvo, kemija, energetika, ekonomija …
Sam v Beli krajini najverjetneje ne bom ostal, saj se za zaposlitev trenutno odločam med podjetji, kjer sem že delal. Vsa ta podjetja pa se nahajajo v Ljubljani.

Kaj bi svetoval nekomu, ki se odloča za program strojni tehnik?

Program strojni tehnik je odlična izbira, saj se lahko po končanem programu odločiš za nadaljnje šolanje ali pa se zaposliš v kakšnem podjetju, če vidiš, da ti šola ne diši. Strojni tehniki in inženirji strojništva spadajo na trgu dela med najbolj iskane kadre, tako da če te strojništvo zanima, je ta program zagotovo prava izbira.