INFORMATIVNI DAN 2022

INFORMATIVNI DAN 2022

Minuli konec tedna so na vseh slovenskih srednjih šolah potekali (virtualni) informativni dnevi.

Tudi za nami so tri uspešne predstavitve programov, ki jih ponujamo v šolskem letu 2022/23:

 • GIMNAZIJA
 • STROJNI TEHNIK
 • OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR
 • in NOVOST oz. ponovno obujeni program EKONOMSKI TEHNIK

Predstavitve, ki so potekale s pomočjo aplikacije Zoom, so temeljile na pogovoru z dijaki. Pri promociji so sodelovali Neža Barič (3. aG) in Leon Pavlinič (2. aG) za gimnazijo, Rok Jože Mavsar (2. ST) in Aljaž Skušek (3. ST) za program strojni tehnik ter Jan Bahor in Sebastjan Kobe (oba 2. OK) za program oblikovalec kovin – orodjar. O spominih na šolanje v programu ekonomski tehnik je govorila nekdanja dijakinja in mlada podjetnica, Tjaša Miketič, v promocijskem videu pa sta nastopili še nekdanji dijakinji, Vesna Müller in Maja Mihelič. Pogovor smo zaključili s posnetkom krajšega kulturnega programa, ki so ga prispevali dijaki 1. in 2. letnika gimnazije. Za snemanje promocijskih videov in tehnično izvedbo informativnih dni je poskrbel Uroš Raztresen.

 

Naj še enkrat izpostavimo, zakaj je Srednja šola Črnomelj PRaVA IZBIRA:

 • smo tako majhni in tako veliki, da dijak pri nas ni le številka;
 • za dobro počutje skrbimo s pestro izbiro dejavnosti – pri delu znamo povezati prijetno s koristnim;
 • ponujamo dobro osnovo za nadaljevanje študija kot tudi za zaposlitev;
 • dosegamo nadpovprečne rezultate na splošni in poklicni maturi;
 • smo edina belokranjska srednja šola in s tem pomemben člen ožje in širše lokalne skupnosti.

 

Naše delo ne sloni le na preteklih dosežkih, ampak smo usmerjeni v prihodnost. Z župani vseh treh belokranjskih občin smo zato dosegli dogovor o medobčinski podpori oz. ustanovitvi šolskega sklada, s katerim bomo (so)financirali:

 • inovativno dejavnost, podprto z digitalizacjo in robotizacijo,
 • prevoze v šolo iz tistih krajev, ki nimajo tako dobre avtobusne povezave do Črnomlja,
 • finančno spodbudo za vpise dijakov v vse štiri programe SŠ Črnomelj.

Kot pomembno pridobitev za obogatitev naših dejavnosti vidimo tudi izgradnjo medgeneracijskega športnega parka Z UČILNICO NA PROSTEM. Park je umeščen v neposredno bližino Srednje šole Črnomelj oz. nasproti šolske stavbe in tako predstavlja atraktivno in privlačno vsebino tudi za naše dijake.