Pridobitev robotske roke na Srednji šoli Črnomelj

Naša šola je v mesecu juniju prejela robotsko roko, ki bo našim dijakom omogočila boljše razumevanje sodobne tehnologije ter uporabe le-te. Dijaki bodo dobili priložnost, da pridobijo dragocene praktične izkušnje ter se na tak način pripravijo na izzive prihodnosti, ki jih čakajo na delovnih mestih ter so skladne s potrebami sodobnega trga dela.

 

Prednost kolaborativnega robota je v direktnem sodelovanjem med robotom in posluževalcev v realnem okolju, kar bomo s pridom uporabili pri poučevanju dijakov in dvigu in uporabi znanja na reševanju primerov iz prakse. Potek poučevanja se začne s spoznavanjem osnovnih delov robota, kar je podlaga za programiranje v njegovem programskem okolju. Cilj izobraževanja je simulacija proizvodnje in izraba tehničnih možnosti robotizacije in digitalizacije. Korobot je kot učilo uporaben pri več strokovnih predmetih, s čimer lahko uspešno odgovarjamo izzivom današnjega časa.

Projekt v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska unija – NextGenerationEU (noo.gov.si, evropskasredstva.si).

Nakup robotskih rok je bil izveden v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih (oprema), katerega cilj je zagotovitev informacijsko-komunikacijske opreme v vzgojno izobraževalnih zavodih za potrebe
reformnega procesa, definiranega v Načrtu za okrevanje in odpornost.

Za okrevanje po pandemiji covida-19 in krepitev odpornosti Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sklopu razvojnega področja Digitalna preobrazba za digitalizacijo izobraževanja, znanosti in športa namenja skoraj 39 milijonov evrov, od tega več kot 32 milijonov evropskih sredstev za okrevanje in odpornost.