Srednja šola Črnomelj - KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA V 1. LETNIKIH MALO DRUGAČE

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA V 1. LETNIKIH MALO DRUGAČE

Pretekli teden, v torek, 7. februarja 2023, so imeli dijaki 1. letnika gimnazije in strojnega tehnika KIZ ali knjižnično informacijska znanja.

Dijaki so se udeležili predavanja z naslovom Stanje umetne inteligence danes, ki ga je izvedel mag. Igor Makovec, predavatelj na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu. Izvedeli so, kaj vse je umetna inteligenca in nekaj napovedi o njeni prihodnosti. Podrobneje so spoznali ChatGPT, klepetalni robot, ki ga je razvil OpenAI in je bil predstavljen novembra 2022. ChatGPT  lahko odgovori na različna vprašanja, sodeluje v konverzaciji, dobro piše članke in zgodbe, računa in razlaga naloge ter piše, razlaga in popravlja programsko kodo, piše poezijo in še mnogo drugega. ChatGPT nam lahko pomaga pri učenju.

V naslednji delavnici so dijaki spoznali, kako pravilno citiramo in navajamo vire. Zvedeli so, kaj je in kako uporabljamo slovenski knjižnični informacijski sistem COBISS.

Obiskali so tudi črnomaljsko splošno knjižnico, kjer sodelujejo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, katerega namen je spodbujanje bralne kulture mladih. Projekt se izvaja od leta 2010. Dijaki so v dar prejeli mladinski roman Mateje Gomboc Balada o drevesu, ki govori o izgubi in spoprijemanju z nesprejemljivim in nerazumnim.

“Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.” –  R. R. Martin