Srednja šola Črnomelj - Klara srebrna na državnem tekmovanju iz psihologije

Logika – državno tekmovanje

V soboto, 12. novembra, je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz znanja logike za dijake. Iz naše šole sta se tekmovanja udeležili Rebeka Adamič iz 2. AG in Tjaša Ivanetič iz 4. AG. Rebeka je za svoj dosežek prejela srebrno priznanje. Čestitamo!
Mentor Jurij Jakob Snoj z dijakinjama, Tjašo Ivanetič in Rebeko Adamič