Srednja šola Črnomelj -Projektni dnevi v Marindolu

Projektni dnevi v Marindolu

V petek, 10. 6. in soboto, 11. 6. 2022, so se dijaki 2. letnika gimnazije in strojnega tehnika udeležili projektnih dni v Marindolu.

V petek so preučevali ljudsko stavbarstvo v Žuničih, gospodarske dejavnosti in si ogledali čebelarsko učno pot ter pravoslavno cerkev v Miličih. Popoldne pa so sledile različne delavnice in družabne igre.

V soboto so uživali na spustu po Kolpi.