Srednja šola Črnomelj - Dijaki 4. letnika gimnazije na razstavi Domovina je (kul)tura

Dijaki 4. letnika gimnazije na razstavi Domovina je (kul)tura

V torek, 12. aprila 2022, so se dijaki četrtega letnika gimnazije SŠ Črnomelj v okviru predmeta zgodovina udeležili stalne razstave z naslovom Domovina je (kul)tura v organizaciji Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Ogledali so si stavbo, v kateri so bili z zasedanjem SNOS-a postavljeni temelji slovenske državnosti, in se vključili v animacijsko predstavitev kulturnega dogajanja na osvobojenem ozemlju v Beli krajini v letih 1944 in 1945. Pritegnila jih je dejavnost umetnikov, ki so takrat ustvarjali v Črnomlju, kot so na primer slikar Božidar Jakac, pesnik Matej Bor, pisatelj Vitomil Zupan, igralka Ivanka Mežan in drugi. Prav tako so se preizkusili v vlogi igralcev tedaj ustanovljenega Slovenskega narodnega gledališča in govorcev na zasedanju SNOS-a.

Razstava, ki domiselno nagovarja obiskovalca k aktivni udeležbi, je vsekakor dodana vrednost k pouku zgodovine v okviru teme Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju. Predvsem pa dijake ozavešča o pomenu razvoja državnosti in kulture v Beli krajini in na celotnem slovenskem ozemlju.

 

Spremljevalka Gordana Popovič Lozar, prof. umetnostne zgodovine in zgodovine

 

Vir fotografij: Kim Riznič in Urška Jurajevčič, dijakinji 4. letnika gimnazije SŠ Črnomelj

 

Ines Plut in Urban Kočevar kot igralca v Molierovi igri

Luka Jakofčič poustvarja Jakčevo risbo

Vita Kambič spoznava zanimivosti iz življenja pisatelja Vitomila Zupana