Srednja šola Črnomelj

Podatki o vpisu za šolsko leto 2022/23

Danes so na MIZŠ uradno objavljeni podatki o stanju vpisa v srednješolske programe za šolsko leto 2022/23. Na Srednji šoli Črnomelj beležimo sledeče stanje: GIMNAZIJA – 19 vpisanih kandidatov, STROJNI TEHNIK – 9, EKONOMSKI TEHNIK – 2, OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR pa 1 kandidat. V novem šolskem letu bomo tako izvajali obstoječi tri programe.

Čeprav vpis ni najboljši, je glede na okoliščine skladen s pričakovanji.

Dijaki in zaposleni smo vnovič vložili vse napore v promocijo šole in naših programov – se predstavili na vseh belokranjskih osnovnih šolah že na začetku šolskega leta, pripravili Četrtkove urice za devetošolce, izvedli tehnične dneve, virtualna informativna dneva, bili smo prisotni na dogodkih v lokalnem okolju, z objavami v medijih in na družabnih omrežjih … Verjamemo, da se bo pozitiven trend teh naporov pokazal v prihodnjih šolskih letih.

 

Ostajamo pozitivno naravnani in usmerjeni v prihodnost. Uspehi naših dijakov so dokaz, da je SŠ Črnomelj dobra šola; ponujamo dobro osnovo za nadaljevanje študija kot tudi za zaposlitev. Strokovnost, profesionalnost in odgovornost do dijakov so naše vodilo še naprej.