3. EKO ŠOLA

EKOŠOLA kot način življenja!

Prvi koraki ekološkega gibanja na šoli segajo v leto 2009/2010, v projekt Ekošola pa smo se vključili v šolskem letu 2013/14. Ekošola je največja mednarodna mreža mladih in njihovih učiteljev, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov:

1. EKOODBOR: oblikovanje skupine dijakov in mentorjev ter njihova srečanja, kjer načrtujemo in spremljamo aktivnosti Ekošole. Ekoodbor na naši šoli je sestavljen iz ekopredstavnikov, ki zastopajo svoj razred.

2. OKOLJSKI PREGLED / OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE: 10 področij: ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost, okolica šole, ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe, hrana.

3. EKO-AKCIJSKI NAČRT za posamezno šolsko leto. 4. NADZOR IN OCENJEVANJE

5. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU: trudimo se, da ekološke vsebine združimo s poukom.

6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE

7. EKO-LISTINA: izdelano imamo ekolistino, v kateri smo opredelili svoje poslanstvo.

8. ZELENA ZASTAVA: z opravljenimi 7 koraki postane ustanova Ekošola in pridobi zeleno zastavo).

Naša šola je prvič prejela zeleno zastavo 28. 9. 2015 na mednarodni konferenci koordinatorjev Ekošole, vsa naslednja leta pa jo uspešno ohranja, zato organiziramo različne projekte, zbiralne in ozaveščevalne akcije, s katerimi si prizadevamo razvijati odgovoren odnos do okolja, narave in soljudi.

Več o Ekošoli
Mentorica Ekošole: