2. Nemška jezikovna diploma DSD

Centralni urad za šole v tujini (ZfA) v sodelovanju z izbranimi nacionalnimi šolami v državi ponuja program za učenje nemškega jezika. Poleg običajnega pouka nemščine tuji nemški učitelji ali posebej usposobljeni lokalni učitelji izvajajo nadaljnje intenzivno jezikovno učenje. To daje učencem priložnost, da pridobijo nemško jezikovno diplomo, ki je priznana v vseh nemško govorečih državah.

Ta program Zveznega ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije je bil medtem tako uspešen, da se 370.000 učencev uči nemščino na približno 1100 DSD- šolah po vsem svetu. Okoli 93.000 jih vsako leto opravi jezikovno diplomo. V Sloveniji trenutno v programu DSD sodeluje 24 šol. Diplomo vsako leto opravi povprečno 600 slovenskih učencev.

Posebnost v Sloveniji je, da so tukaj na voljo vse tri vrste DSD:

  • DSD nivo I z dobrim osnovnim znanjem,
  • DSD nivo II z zelo dobrim znanjem, ki vključuje univerzitetno kvalifikacijo za nemško
    govoreče države,
  • in DSD I PRO (Professional), ki združuje dobro jezikovno znanje s strokovnim besediščem.

Te tri stopnje jezikovne diplome odražajo tudi povezavo med Nemčijo in Slovenijo. Diplomanti z DSD I ali DSD I PRO pogosto delajo v podjetjih, ki delujejo v obeh državah. To ustvarja tesno gospodarsko sodelovanje na osnovi jezika. Za maturantje z DSD II obstajajo številne štipendije od orientacijskega semestra na nemški univerzi do polnih štipendij kot osnova za znanstveno sodelovanje. Njihovo jezikovno znanje je priložnost, da dijaki živijo ali delajo v obeh državah in tako prispevajo k Evropi gospodarskega, znanstvenega in kulturnega razumevanja.

ZfA