Erasmus+ ELITE: EcoLogically Informed Teens of Europe – Prvo srečanje v Västeråsu, Švedska

Od 24. do 29. maja je slikovito mesto Västerås na Švedskem gostilo uvodno srečanje Erasmus+ projekta; EcoLogically Informed Teens of Europe(ELITE) . Projekt je združil udeležence iz štirih evropskih držav, ki jih povezuje skupna zaveza k spodbujanju trajnostnih praks in ekološke osveščenosti po celotni celini.
Na srečanju so se zbrali učitelji iz Švedske, Turčije, Estonije in Slovenije (Alexandra Kočevar, Marta Strmec in Jelena Šikonja), da bi izmenjali ideje, se učili drug od drugega in postavili temelje za prihodnja sodelovanja. Univerza Mälardalen je ponudila idealno okolje za to srečanje, saj združuje akademsko okolje in inovativne ekološke prakse.
Udeleženci so dobili celovit pregled priznanih švedskih ekoloških pristopov. Sodelovali so z vodilnimi raziskovalci z Univerze Mälardalen, ki so delili vpoglede v najnovejše ekološke
raziskave in trajnostne prakse. Razprave so zajemale vrsto tem, vključno z obnovljivimi viri energije, trajnostnim urbanističnim načrtovanjem in inovativnimi metodami recikliranja.
Srečanje je omogočilo številne priložnosti za kulturno izmenjavo. Udeleženci so uživali v raziskovanju bogate kulturne dediščine Västeråsa, od zgodovinskih znamenitosti do živahnih lokalnih tradicij. Družabni dogodki in kulturni ogledi so omogočili globlje povezave med udeleženci, kar je spodbujalo občutek prijateljstva in skupnega cilja.
Srečanje v Västeråsu je pomenilo pomemben korak naprej za projekt ELITE. S povezovanjem različnih perspektiv in strokovnega znanja projekt želi razviti usklajeno strategijo za
spodbujanje ekološke osveščenosti in trajnostnih praks po Evropi. Sodelovalna prizadevanja, ki so bila sprožena med tem srečanjem, bodo utirala pot prihodnjim projektom in pobudam
pod okriljem ELITE. Novo znanje, ideje in prakse, izmenjane med srečanjem, bodo ključne pri oblikovanju lokalnih pobud in spodbujanju širšega evropskega sodelovanja.
Naslednje srečanje projekta ELITE bo od 15. – 20. 9. 2024, v Izmiru, Turčija, kjer bodo udeleženci nadaljevali svoja dela za bolj zeleno in trajnostno prihodnost za vse.