Zaključek šolskega leta in proslava ob dnevu državnosti

Danes smo na Srednji šoli Črnomelj obeležili zaključek šolskega leta ter se poklonili dnevu državnosti, ki ga praznujemo jutri, 25. junija. 🇸🇮
V kulturnem programu, ki je bil belokranjsko obarvan, so tokrat nastopili profesorji in tako pripravili čudovit zaključek uspešnega šolskega leta in prijeten začetek počitniških dni.
Po kulturnem programu je ravnateljica podelila višja priznanja in pohvale, nato je sledila podelitev spričeval v matičnih razredih.
~
K U L T U R N I P R O G R A M
Pevski zbor: Matija Absec, Marija Absec, Nejc Gorše, Brane Adlešič, Alexandra Kočevar, Marta Strmec, Simona Pavlič Pirh, Jelena Šikonja, Darja Bremec, Katja Štefanič, Elizabeta Prus, Ajda Skrbinšek, Rok Rotar, Irene F. Iglič, Benjamin Papež, Mateja Juran Kordiš
Glasbena spremljava: Rudi Sirnik
Recitatorji: Mateja Juran Kordiš, Anica Želježnjak, Nevenka Dragovan Makovec, Simona Pavlič Pirh, Matija Absec, Elizabeta Prus, Brane Adlešič, Jelena Šikonja, Katja Štefanič, Vlasta Pezdirc, Ajda Skrbinšek
Povezovalka programa: Brigita Grahek Šolar
Idejna zasnova, scenarij: Jelena Šikonja in Elizabeta Prus
Tehnična podpora: Marko Špringer
Fotograf, snemalec: Gregor Cindrič