“Spoznaj slovenske strojnike” in “Govorimo o informatiki”

Spoznaj slovenske strojnike

Pri pouku Informatike na Srednji šoli Črnomelj smo v šol. l. 2023/2024 kot zaključni praktični izdelek izvedli in uspešno zaključili projekt »Spoznaj slovenske strojnike«. V projekt je vključeno 29 dijakov 1. letnika programa Strojni tehnik. Zbrali smo biografije s portretnimi fotografijami vidnih slovenskih strojnikov iz javno dostopnih baz. Le te smo obdelali in sestavili v UI generirane videe, kjer vsak video predstavi po enega strojnika. Nastalo je osem UI generiranih videov. Vse skupaj smo objavili na spletni strani Spoznaj slovenske strojnike in prijavili na platformi CodeWeek, pridobili certifikat in delili povezavo preko QR kod in šolskih spletnih strani. Namen je, da dijake smeri strojni tehnik in druge, ki jih zanima strojništvo in tehnična dediščina seznanimo s posamezniki, ki so v preteklosti doprinesli razvoju strojniške stroke v slovenskih izobraževalnih ustanovah in v gospodarstvu.

Govorimo o informatiki

Pri pouku Informatike v 1. aG in 1. bG razredu programa gimnazija v šol. l. 2023/24 kot zaključni praktični izdelek izvajamo projekt »Govorimo o informatiki«. V izdelkih UI generirani liki zastavljajo vprašanja, odgovarjajo na njih, svetujejo staršem, berejo izreke… o temah in vsebinah s področja informatike. Tekstovna, slikovna, zvočna in UI generirana gradiva so dijaki obdelali in sestavili v videe, kjer vsak video predstavi po eno temo. Izdelke smo imenovali »Citati znanstvenikov in mislecev s področja informatike«, »Vloga tehnologije v naših življenjih« in »Upravljanje časa pred zaslonom pri mladostnikih«. Videe smo objavili na spletni strani Govorimo o informatiki in delili povezavo preko QR kod in šolskih spletnih strani. Na platformi CodeWeek smo za to dejavnost pridobili certifikat. Namen je, da dijake, starše, učitelje in ostale, ki jih informatika zanima seznanimo s pojmi iz informatike in jim približamo področje na zanimiv in inovativen način.

Mentorica Lavoslava Benčić

Certifikat_ Spoznaj slovenske strojnike_601699-KJ3bszhEHi