Kot voda za čokolado v izvedbi ITS-a ČARLLI

Danes je v prilagojenem gledališču šolske medioteke potekalo zaključno dejanje ITS-a ČARLLI (čarobni realizem v likovni umetnosti in literaturi). Dijaki so najprej spoznali magični realizem v likovni umetnosti in literaturi, nato prebrali roman Laure Esquivel Kot voda za čokolado, iz katerega so izbrali pet pomembnih dogodkov, na podlagi katerih so napisali scenarij. Dijaki so si razdelili naloge in postali igralci, scenaristi, kostumografi, pomočniki režiserke. Poskrbeli so tudi za glasbeno spremljavo, scenske pripomočke, vabilo in gledališki list. Današnja odlična in izvirna predstava je rezultat uigranosti celotne ekipe dijakov ITS-a ČARLLI s profesoricami Simono P. Pirh, Ajdo Skrbinšek in Elizabeto Prus.