Aktivno državljanstvo v Ljubljani

V četrtek, 16. 5. 2024, so dijaki tretjih letnikov programov  gimnazija, strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar obiskali Ljubljano v okviru aktivnosti aktivnega državljanstva in knjižnično-informacijskih  znanj.

Ogledali so si Državni zbor, obiskali knjižnici NUK in CTK, Hišo EU, RTV Slovenija, pravoslavno cerkev in Center islamske skupnosti.

Namen tovrstnih dejavnosti je pri dijakih širiti obzorja, razvijati kritično mišljenje ter državljansko zavest.

Mentorica Vesna Fabjan