Tudi v Črnomlju Iniciativa za varnejše ceste Heroji furajo v pižamah

Črnomelj, 18. april 2024 – V okviru nacionalnih prizadevanj za povečanje prometne varnosti je v Črnomlju potekal posvet iniciative Heroji furajo v pižamah, ki je partnerje iniciative – Zavod VOZIM, Zavarovalnico Generali in agencijo Luna TBWA, združil z Mladinskim centrom BIT, Občino Črnomelj, mladimi iz SŠ Črnomelj in strokovnjaki.

 

Dogodek je bil namenjen ozaveščanju mladih o nevarnostih rabe alkohola in drugih PAS ter vožnje pod vplivom alkohola, hkrati pa iskanju rešitev za omenjena izboljšanje področja v Občini Črnomelj in širše, v celotni Beli krajini. “Raziskave kažejo, da da pitje alkoholnih pijač (pitje alkoholnih pijač kadarkoli v življenju, pitje alkohola vsaj enkrat na teden oziroma tedensko pitje, opitost vsaj dvakrat v življenju) med mladostniki, starimi 11, 13, 15 in 17 let, narašča s starostjo,” je povedala Doroteja Kuhar, dr. med., specialistka javnega zdravja iz Območne enote NIJZ Novo mesto. Dodala je: “Se pa je v obdobju 2002–2022 odstotek mladostnikov, ki so poročali o tedenskem pitju, pomembno znižal skupno, pri obeh spolih in v vseh starostnih skupinah, z izjemo 11-letnih deklet. Na področju preventive tega tveganega vedenja imajo pomembno vlogo starši s svojim odnosom in stališči do alkohola. Raziskave namreč kažejo, da so najpozneje in najmanj alkohola pili tisti mladostniki, kjer so starši znali postaviti jasne meje, so mladostnike podpirali in jim hkrati bili v oporo v kritičnih situacijah. Pri tem ne smemo pozabiti tudi drugih programov, ki pomembno vplivajo na razvoj mladostnikovega odnosa do alkohola, med njih sodi tudi program Heroji furajo v pižamah v okviru Zavoda VOZIM.”

 

Temu podatku je prikimala tudi Manca Kozlovič, koordinatorka notranjega mladinskega dela pri Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, kjer opravljajo skrite nakupe. Povedala je: “Podatki iz raziskave Skritih nakupov na področju alkohola iz leta 2023, kažejo da je alkohol še vedno dostopen več kot vsaki drugi mladoletni osebi. Letos vse bolj opažamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na dostopnost alkoholnih pijač – npr. napačni izračun starosti, in sploh preverjanje starosti, neznanje zaposlenih o postopkih ob kršitvi. Ob tem se kažejo vse večja potreba izobraževanja zaposlenih na tem področju. Smiselno pa bi bilo tudi povečanje izobraževanja staršev iz področja, kar opažamo pri idejah in predlogih mladih na posvetih v okviru iniciative.”

 

Prav tako statistike iz podatkov Javne agencije RS za varnost prometa, povzete pa tudi po raziskavi NIJZ Zdravje v občini (https://obcine.nijz.si) kažejo, da je alkohol v Črnomlju in Beli krajini nasploh, še vedno eden pomembnih vzrokov prometnih nesreč. Čeprav je od leta 2016 število prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji v regiji precej upadlo, se v zadnjih treh letih ponovno kaže trend naraščanja, kot je razvidno iz spodnje slike. Zato je še posebej pomembno, da se mlade aktivno vključuje v preventivne programe.

 

Tudi predlogi mladih iz Srednje šole Črnomelj so temeljili na zgoraj omenjenih izzivih, s katerimi se mladi v občini in širše v Beli krajini soočajo. Zanimivi predlogi so bili:

  • sprejetje zakona, ki bi urejal ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola
  • več izobraževalno-ozaveščevalnih aktivnosti na temo raba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
  • izboljšanje dostopnosti javnega prevoza
  • strožji nadzor nad prodajo alkohola mladoletnim osebam
  • strožje kazni za vožnje pod vplivom alkohola

 

Župan Občine Črnomelj, Andrej Kavšek, je poudaril, da je sodelovanje lokalne skupnosti ključnega pomena za uspeh takšnih iniciativ. “S projektom Heroji furajo v pižamah ne samo ozaveščamo, ampak tudi aktivno vključujemo mlade v kreiranje varnejšega prometnega okolja. Naš cilj je zmanjšati število nesreč in zagotoviti varno prihodnost za vse.”

 

Dr. Peter Debeljak, sekretar na Ministrstvu za zdravje RS, je izpostavil pomen preventivnih ukrepov: “Iniciativa Heroji furajo v pižamah je izjemno pomembna v luči zmanjšanja tveganj v prometu, še posebej ko govorimo o vožnji pod vplivom alkohola. Zavod VOZIM igra ključno vlogo pri ozaveščanju mladih, kar dokazujejo tudi njihovi inovativni izobraževalni pristopi.”

 

Dogodek je ponudil različne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja in simulacije vožnje, ki so mladim omogočile realističen vpogled v posledice vožnje pod vplivom. Jurij Matkovič, direktor Mladinskega centra BIT, je poudaril, da “je takšno praktično učenje neprecenljivo, saj mladim ne le pove, ampak jih tudi aktivno vključi v proces učenja o varnosti.”

 

Vsi partnerji dogodka so izrazili zadovoljstvo z odzivom mladih in se zavezali k nadaljevanju svojih prizadevanj za promocijo odgovornega obnašanja na cestah, s ciljem ustvarjanja bolj varne prometne kulture med mladimi.

 

 

Vir: Zavod VOZIM, Leonida Pevec