Strokovna ekskurzija NEK 2024

V petek, 15. marca 2024, se je četrti letnik programa strojni tehnik odpravil na strokovno ekskurzijo imenovano NEK 2024, ki je bila organizirana v okviru obveznih interesnih dejavnosti povezanih s stroko. Pot nas je popeljala v Nuklearno elektrarno Krško in Vojašnico Jerneja Molana.
Obisk Nuklearne elektrarne Krško je potekal v dveh delih, in sicer smo si v informativnem centru v Kulturnem domu Krško ogledali film o samem delovanju elektrarne, kateremu je sledila diskusija s predstavnikom elektrarne, g. Miranom Pribožičem. V nadaljevanju smo si ogledali makete, panoje in ter na računalniških simulacijah preizkusili nadzorovanje elektrarne. Sledil je voden ogled elektrarne, kjer smo si ogledali jez na reki Savi, hladilne stolpe, visokotlačno in nizkotlačno turbino, generator električnega toka, kondenzator, skratka sekundarni in terciarni krog delovanja elektrarne.

Nato nas je pot vodila v Vojašnico Jerneja Molana, ker so nam na začetku predstavili poklice in različna sodelovanja v okviru Slovenske vojske. Sledil je ogled helikopterja in pogovor s tehnikom letalcem, ki nam je predstavil delo s helikopterjem in odgovarjal na naša vprašanja. V hangarju pa smo opazovali delo letalskega inženirja in letalskega tehnika, ki skrbijo za vzdrževanje in popravilo zrakoplovov.

Strokovna ekskurzija je bila izjemno izobraževalna in navdihujoča izkušnja, ki nam bo še dolgo ostala v spominu.

Vodja ekskurzije: Nejc Gorše