Belokranjski start up vikend

Konec minulega tedna je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina potekal Belokranjski start up vikend za učence in dijake belokranjskih šol. Udeležilo se ga je 63 mladih, in sicer iz SŠ Črnomelj dijaki 3. ST in 2. aG (ITS Kreativno podjetništvo in raziskovanje) ter učenci iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Metlika, OŠ Podzemelj in OŠ Belokranjskega odreda Semič.
Na dvodnevnem dogodku so mladi udeleženci pod mentorstvom Darjana Zlobca razvijali svoje podjetniške ideje in se spoznavali z osnovami podjetništva.
Prvi dan je bil osredotočen na oblikovanje ideje in seznanitev s poslovnim modelom CANVA (raziskovali in preverjali so probleme, rešitve ter potencialne uporabnike).
Drugi dan so se ukvarjali s tem, kako pridobiti kupce in učinkovito predstaviti svoje produkte. Na koncu so pripravili še zaključno predstavitev svojih idej, za katere so od mentorjev dobili povratno informacijo in usmeritve za nadaljnje delo.
Poslovne ideje, ki so nastale na start up vikendu, bodo v sklopu podjetniških krožkov ter izobraževalnih vsebin s področja podjetništva nadgrajevali s svojimi šolskimi mentorji in mentorji Podjetniškega inkubatorja Bela krajina ter se tako pripravljali na regijsko tekmovanje POPRI v Novem mestu.
Start up vikend je potekal v organizaciji naše šole, ki je za izvedbo dogodka prejela sredstva v okviru Spiritovega javnega poziva. Na pomoč nam je s svojo izjemno ekipo priskočil Podjetniški inkubator Bela krajina, ki nam je odstopil tudi svoje nove, sodobno opremljene prostore.
Mentorici: Anica Želježnjak in Jelena Šikonja