10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja

10. oktobra vsako leto obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, zato smo v torek pri razredni uri posvetili še posebno pozornost temu ključnemu vplivu na naše počutje, splošno zdravje in nasploh življenje.

Svetovni dan duševnega zdravja je prvič razglasila Svetovna federacija za duševno zdravje leta 1992, ki vsako leto predstavlja tudi različne teme o skrbi za duševno zdravje. Letošnja tema oziroma geslo se glasi: »Naj bo duševno zdravje in dobro počutje za vse globalna prednostna naloga«. Čeprav so začeli ta dan obeleževati šele leta 1992, to ne pomeni, da pred tem duševne bolezni še niso obstajale, ampak pomeni predvsem to, da smo se ljudje kot družba začeli zavedati pomembnosti naše vsakodnevne sreče.

Duševno zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne sreče, omogoča nam, da uresničujemo svoj potencial, da imamo cilje in da se pozitivno soočamo z vsakdanjim življenjem in izzivi.

Vsak izmed nas se srečuje z vsakodnevnim stresom, prelomnimi odločitvami in drugimi dejavniki, ki neprestano spreminjajo naše počutje. A vsaka duševna stiska še ni duševna motnja in večino takšnih problemov lahko rešimo s podporo bližnjih ljudi. Lahko bi tudi rekli, da je v naših besedah, pozornosti, podpori in razumevanju moč, ki lahko rešuje tudi življenja.

V vsakodnevnem življenju lahko zaradi natrpanega urnika enostavno pozabimo na naše osebno duševno zdravje. Večina ljudi se ne zaveda pomembnosti tega, saj duševno zdravje omogoča ljudem, da doživljamo življenje kot smiselno, da smo ustvarjalni in aktivni, da sprejemamo samega sebe, svoja čustva, da čutimo pripadnost družbi, njenemu ter predvsem lastnemu napredku in razvoju. Oseba, ki se vsakodnevno uspešno sooča z izzivi, obvladuje svoje življenje in ima zdrave odnose z drugimi, je oseba, ki ima visoko mero samospoštovanja in je duševno zdrava.

Najpomembnejše pa je, da se zavedamo, da nismo sami, da smo sposobni poiskati pomoč drugih, saj včasih že enostaven pogovor lahko reši težavo, ki bi lahko brez te pomoči prerasla v zelo veliko duševno stisko. Torej – pogovarjajmo se, imejmo spoštovanje do drugih in do sebe, obvladajmo svoje življenje in se uspešno soočajmo z izzivi in problemi ter najdimo sočloveka, ki nas je pripravljen poslušati in podpirati.

Prispevek je pripravila Sara Bahor (3. aG) v okviru ITS Aktivni in povezani. Avtorica izobraževalnega plakata je šolska svetovalna delavka Brigita Grahek Šolar.

Cilj te in nadaljnjih objav dijakov, ki obiskujejo ITS Aktivni in povezani, je ob izbranih svetovnih/mednarodnih dnevih izobraževati in ozaveščati dijake naše šole in širšo javnosti o globalnih problemih, da nanje morda nekoč ne bo več potrebno opozarjati.

Mentorji ITS Aktivni in povezani: Branislav Adlešič, Brigita Grahek Šolar in Jelena Šikonja