Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023

Obvestilo za bodoče dijake prvih letnikov

Vpis v 1. letnik za šolsko leto 2023/2024 bo potekal v ponedeljek, 19. 6., in v torek, 20. 6. 2023.

O uri vpisa in ostalih informacijah boste bodoči dijaki obveščeni s pošto na domači naslov.

Darja Bremec,
ravnateljica