EKODAN

V četrtek, 4. 5. 2023 smo na SŠ Črnomelj izvedli EKODAN za dijake vseh 1., 2. in 3. letnikov.
Dan smo začeli na šolskem stadionu z jutranjo telovadbo v družbi Šole zdravja. Prisluhnili smo predavanju o ločenem zbiranju odpadkov v izvedbi podjetja Komunala Črnomelj.
Nato smo se glede na interese razdelili v različne delavnice:
– Dijaki programa strojni tehnik so odšli na “čistilni” pohod v smeri Žagarc in kanižariške mlake, kjer so se družili s predstavniki Ribiške družine Črnomelj.
– Ob pomoči vrtnaric Komunale je skupina gimnazijcev urejala okolico šole in zasadila gredice.
– Izvedena je bila dekorativna ustvarjalna delavnica, kjer smo iz odpadnih tulcev od preje podjetja Beti Metlika izdelovali stojala za pisala.
– Ukvarjali smo se s krožnim gospodarstvom, ugotavljali življenjski tok/krog izdelka in iskali ekološko prijaznejše rešitve.
– Iz oblačil, ki jih redno zbiramo, smo pripravili trgovino iz druge roke.
– Na okrogli mizi je ekipa gimnazijcev debatirala o stanju belokranjskih vodnih virov in se osredotočila na pomen varovanja reke Kolpe za prihodnje generacije.
Sklenili smo, da je potrebno bolj ozaveščati javnost, predvsem mlade, zato smo napisali tudi nekaj eko obarvanih prispevkov, ki jih boste lahko prebrali v naslednjih dneh.
Vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri izvedbi, se lepo zahvaljujemo.