Srednja šola Črnomelj - Naravoslovni dan dijakov 1. letnika strojni tehnik

Naravoslovni dan dijakov 1. letnika strojni tehnik

Dijaki 1. ST so imeli zadnji teden v decembru naravoslovni dan.

V šolskem laboratoriju so naredili nekaj zanimivejših kemijskih vaj, izdelali so faraonovo kačo iz sladkorja, preverjali prevodnost različnih materialov, ugotavljali, kako deluje svinčev akumulator in sestavili enostavni galvanski člen, v katerega so vezali žarnico, ki je zasvetila.

V drugem delu dneva so se ukvarjali s sestavo in pomenom hrane za človeka in se dotaknili ekološkega vidika prehranjevanja. Ugotavljali so, katere hrane zavržejo največ in zakaj ter kaj vse lahko naredimo s hrano, ki nam pri obroku ostane.