Poročilo s tekmovanja za Cankarjevo priznanje

Poročilo s tekmovanja za Cankarjevo priznanje

Letošnje tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje je potekalo pod naslovom Vedre bližine med nami. Državna tekmovalna komisija je tako za šolsko leto 2021/22 poleg oblikovanja naslova izbrala besedila, ki so bila podlaga za priprave na tekmovanje:
  • 1. in 2. letnik gimnazije in srednjega strokovnega programa: Feri Lainšček, Kurji pastir
  • 3. in 4. letnik gimnazije in srednjega strokovnega programa: Alenka Goljevšček Kermauner, Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača (šolsko in regijsko tekm.) ter George Bernard Shaw, Pygmalion (državno tekm.)
  • 1., 2. in 3. letnik srednjega poklicnega programa: Ivan Sivec, Modra vrtnica

Tekmovanja se je na šolski ravni, 9. 11. 2021, udeležilo 7 dijakinj gimnazijskega programa. Bronasta priznanja so osvojile: Rebeka Adamič (1. aG), Kaja Kralj (2. aG) in Tjaša Ivanetič (3. aG).

Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 9. 12. 2021 na daljavo, sta se uvrstili: Rebeka Adamič (1. aG) in Tjaša Ivanetič (3. aG).

Rebeka Adamič si je s svojim izostrenim občutkom za prebrano in z izjemnim talentom za pisano besedo prislužila srebrno Cankarjevo priznanje, za kar ji iskreno čestitamo!

 

Aktiv slovenistk