Dijaki na Paradi učenja - Domovina je (kul)tura

Dijaki na Paradi učenja – Domovina je (kul)tura

V sredo, 15. septembra 2021, so se nekateri dijaki in dijakinje prvih in drugih letnikov gimnazije SŠ Črnomelj v spremstvu profesorice Gordane Popovič Lozar udeležili Parade učenja z naslovom Domovina je (kul)tura, ki jo je organiziral Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Namen dogodka je bil, da se obiskovalci seznanijo s kulturnim dogajanjem na osvobojenem ozemlju v Beli krajini v letih 1944 in 1945, ob tem pa se poskušajo zavedati pomena kulture za Belo krajino in slovensko ozemlje v danem obdobju. Po kratkem programu pred Kulturnim domom Črnomelj in ogledom tržnice kulturne dediščine so se dijaki s sodelovanjem na delavnicah, fotografiranjem in reševanjem kviza aktivno vključili v dogajanje na posameznih kulturnih postojankah po mestu. Preizkusili so se v recitiranju (recitatorska postojanka, Gledališka skupina ZIK)), petju (pevska postojanka, Vokalna skupina Duma), igranju na instrumente (godbena postojanka, Godba na pihala Črnomelj), risanju (likovna postojanka, akademski slikar Robert Lozar), izobraževanju (izobraževalna postojanka, Turistično društvo Črnomelj) in plesu (plesna postojanka, Folklorna skupina Dragatuš). Nad dejavnostmi na posameznih kulturnih postojankah so bili dijaki navdušeni, ob tem pa so izrazili željo po podobnem pouku v šoli. Pogrešali so le vožnjo s konjsko kočijo, ki je bila očitno preveč zasedena.

Udeležene dijakinje in dijaki:
• iz 1. aG: Sara Bahor, Ana Filip, Nina Popit, Anja Rožič
• iz 2. aG: Kaja Kočevar, Kaja Kralj, Ada Lozar, Eva Mavsar, Živa Mavsar, Špela Rom, Gal Stopar, Anja Vlašič, Živa Šikonja

Spremljevalka Gordana Popovič Lozar, prof. umetnostne zgodovine in zgodovine

Recitatorska postojanka: Gal Stopar recitira

Pevska postojanka: dijakinje 1. aG poslušajo upevanje vokalne skupine

Godbena postojanka: Eva Mavsar in Kaja Kralj bobnata z godbo na pihala

Likovna postojanka: Ada Lozar riše

Izobraževalna postojanka: Dijak in dijakinje 2. aG pri pouku v partizanski gimnaziji

Plesna postojanka: Dijakinje 1. aG opazujejo ples

Plesna postojanka: Anja Rožič se fotografira