V petek, 18. junija 2021, je v medioteki Srednje Šole Črnomelj potekala predstavitev interdisciplinarnega sklopa Likovna umetnost in Lepota 1. Dijaki 2. letnikov izbirnega gimnazijskega predmeta so preučevali lepotne ideale od antike do renesanse. Prek preučevanja spreminjajočih se lepotnih idealov v umetniških delih so ostrili občutek za lepo, razvijali kritičen odnos in se motivirali za lastno likovno izražanje.

Pod mentorstvom profesoric Gordane Popovič Lozar in Jasmine Kolbezen so med ostalim pripravili likovno razstavo in posneli kratek film.

Sodelovali so dijaki in dijakinje 2. aG  Žak Petric, Zala Pezdirc Burazer, Žana Pintarič, Štefan Štrucelj, Nick Vladič, in 2. bG Leona Ambrožič, Loti Čufer, Alja Deržaj, Neja Količ, Antonija Šegina, Kaja Šimec, Špela Šterk, Anja Vlašič.

Gordana Popovič Lozar, prof.,

Jasmina Kolbezen, prof.