PROJEKT JP MLADI

Srednja šola Črnomelj se je v šolskem letu 2023/24 uspešno prijavila na projekt JP MLADI.
S tem projektom Spirit Slovenija financira aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina smo 20. in 21. oktobra 2023 v novih
prostorih Podjetniškega inkubatorja izvedli Belokranjski start up vikend za učence in dijake.
Udeležilo se ga je 63 mladih iz petih belokranjskih osnovnih šol: Osnovne šole Mirana JarcaČrnomelj, Osnovne šole Loka Črnomelj, Osnovne šole Metlika, Osnovne šole Podzemelj,
Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič in iz Srednje šole Črnomelj.
Na dvodnevnem dogodku so mladi razvijali svoje podjetniške ideje, spoznavali osnove
podjetništva ter poslovni model CANVA. Najprej so poiskali konkretne probleme, jih
preverili oziroma identificirali, nato pa iskali načine rešitve teh problemov in potencialne
uporabnike izdelkov ali storitev. Razvili so tudi MSP (minimalno sprejemljivi produkt),
nekateri celo prototip. Drugi dan start up vikenda pa so se ukvarjali s pridobivanjem kupcev
in izvedli tržno raziskavo. V zaključku dneva so vse ekipe predstavile svoje ideje mentorjem
iz Podjetniškega inkubatorja, ki so jim podali povratne informacije in dodali napotke za
nadaljnje delo.

Z razvojem najboljših idej so nadaljevali na šolah pri pouku ali v okviru podjetniških krožkov
in se hkrati pripravljali na regijsko tekmovanje Popri, ki bo marca v Novem mestu. Učenci in
dijaki so izvedbo, vsebino in organizacijo ocenili kot zelo uspešno ter izrazili željo po
podobnih dogodkih.

Belokranjski start up vikend je bil za udeležence v celoti brezplačen, saj ga je financirala
agencija Spirit. Projekt sta za osnovnošolce in dijake organizirali profesorici Jelena Šikonja in
Anica Želježnjak v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina.

Zapisala: Anica Želježnjak