INFORMATIVNI DAN SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

V šolskem letu 2024/2025 razpisujemo

 • 56 mest za program splošne gimnazije,
 • 28 mest za 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik,
 • 28 mest za 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik in
 • 26 mest za 3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin-orodjar. 

Vabimo vas na predstavitev, ki bo potekala:

 • v petek, 16. februarja 2024, ob 9.00 in 15.00 ter
 • v soboto, 17. februarja 2024, ob 9.00.

Bodoči dijaki si boste lahko ogledali pouk v učilnicah ter življenje na šoli.

 

Vljudno vabljeni!

EKONOMSKI TEHNIK v šol. l. 2024/25

O EKONOMSKEM TEHNIKU
Splošno o programu:

 • dijakinje in dijaki, ki se izobražujejo po programu ekonomski tehnik, si pridobijo
  znanja, ki omogočajo samostojno delo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
  zavodih, javni upravi, zavarovalnicah, bankah, tajništvih …
 • izobraževanje je dinamično, sledi nenehnemu razvoju na področju trženja, zbiranja
  in uporabe tržnih informacij, razvoju informacijske tehnologije,
 • dijaki teoretično znanje uporabljajo pri praktičnem delu na šoli in pri delodajalcih,
 • dijaki pridobijo širok spekter poklicnih znanj, ki jih uporabljajo samostojno,
 • obvladujejo osnove samostojnega vodenja in poslovanja manjših podjetij,
 • samostojno načrtujejo projekte in njihovo izvajanje,
 • pridobijo znanja o uporabi sodobne informacijske tehnologije, delajo z viri in gradivi ter
  z njimi izpolnjujejo dokumentacije in vodijo ustrezne evidence,
 • opravljati znajo tajniška in druga administrativna dela,
 • nastopajo v javnosti in poslovno komunicirajo,
 • imajo možnost razvijanja osebnosti v interesnih dejavnostih,
 • pri pouku uporabljajo sodobno opremo,
 • pouk temelji na individualnem pristopu,
 • izobraževanje je možno nadaljevati na višjih in visokih strokovnih šolah in v nekaterih
  univerzitetnih programih (omogočamo priprave na 5. predmet mature).

Kaj na šoli ponujamo dijakom programa ekonomski tehnik?
Dijaki imajo široke možnosti sodelovanja na raznih tekmovanjih iz stroke, in sicer iz
računovodstva, finančne matematike, sodelujejo na mednarodnem sejmu učnih podjetij, na
tekmovanju POPRI, na Podjetniškem natečaju Univerze v Novem mestu, Evropskih
statističnih igrah, na tekmovanju Več znanja za več turizma, na tekmovanju Generacija €vro …

Program ekonomski tehnik nudi znanja za zaposlitev in uspešno delo, za študij in vsakdanje
življenje, saj se dijaki pri strokovnih modulih nenehno seznanjajo z aktualnim gospodarskim
dogajanjem. Dijaki se lahko zaposlijo tudi na področjih turizma (v programu se poleg
angleščine učijo še nemščino ali španščino), bančništva, računovodstva, trgovine, logistike,
zavarovalništva, javne uprave in tudi v lastnih podjetjih, saj šola ves čas sodeluje s
Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina na področju pospeševanja podjetništva med mladimi.
Za dijake organiziramo oglede lokalnih podjetij, bank, zavarovalnic, upravne enote ali pa na
šolo povabimo znane podjetnike, ki dijakom predstavijo svojo poslovno pot.
Ker na šoli v programu gimnazija ponujamo maturitetni predmet ekonomija, lahko dijaki
programa ekonomski tehnik izberejo ekonomijo kot 5. predmet na poklicni maturi in lažje
pridejo na želeni univerzitetni študij.
Velika prednost šole je tudi ta, da omogoča pestro izbiro maturitetnih predmetov, saj imamo
na šoli še splošno gimnazijo.

V šolskem letu 2024/25 bomo v odprtem kurikulu, to je delu pouka, ki ga šola prilagodi
potrebam lokalnega okolja, sledili potrebam v Beli krajini in dijakom ponudili vsebine s
področja turizma, digitalizacije, razvoja računalniških aplikacij ter iger. Prav tako bomo
pozornost namenjali finančni pismenosti ter racionalni uporabi umetne inteligence.
Priložnost za zaposlitev ekonomskih tehnikov v prihodnosti vidimo tudi v nameravani
izgradnji filmskega studia v Beli krajini.

Pripravila: Anica Želježnjak

 

Vabilo na 1. roditeljski sestanek 2., 3. in 4. letnikov vseh smeri

Vabilo

Vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v torek, 19. septembra 2023, ob 16.30 v matičnih učilnicah.
Razredniki vas bodo seznanili z okvirnim načrtom pouka in dejavnostmi oddelka, ki ga obiskuje Vaš otrok.

Miren in zdrav začetek šolskega leta vam želimo!

Črnomelj, 12. 9. 2023 vodstvo šole

Vabilo na 1. roditeljski sestanek prvih letnikov

Vabilo

 

Vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek prvih letnikov, ki bo v četrtek, 7. septembra 2023, ob 17.00 v jedilnici šole.

Na skupnem delu sestanka boste dobili splošne informacije o organizaciji življenja in dela na šoli. Sledili bodo oddelčni sestanki v matičnih učilnicah, na katerih Vas bodo razredniki seznanili z okvirnim načrtom pouka in obšolskimi dejavnostmi oddelka, ki ga obiskuje Vaš otrok.

Miren in zdrav začetek šolskega leta vam želimo!

Vodstvo šole

Začetek novega šolskega leta in sprejem 1. letnikov

Pa smo spet nazaj v običajnih tirnicah, ko po šolskih hodnikih odmevata mladostni vrvež in razposajenost. Ob 8.10 so se v šolo vrnili višji letniki, ob 9. uri pa so ravnateljica in razredničarke sprejele še dijake 1. letnikov.

 

Klopi Srednje šole Črnomelj je v šolskem letu 2023/24 zasedlo 68 novincev:

 • v programu gimnazija – 34 dijakov
 • v programu strojni tehnik – 30 dijakov
 • v programu oblikovalec kovin-orodjar – 4 dijaki

Dijakom vseh letnikov izrekamo dobrodošlico v novem šolskem letu in jim želimo veliko novih izzivov in znanj!

 

 

 

 

Obvestilo - Prvi šolski dan 2022

1. šolski dan – OBVESTILO

Spoštovane dijakinje in dijaki,

v petek, 1. septembra 2023, se pričenja novo šolsko leto. 🙂 Upamo, da je za vami nepozabno poletje in se v šolske klopi vračate polni energije, da dosežete zastavljene cilje.

 

Prvi šolski dan bo potekal po naslednjem razporedu:

 • Dijaki višjih letnikov pričnete z RU ob 8.10 v matičnih učilnicah. Sledi pouk po URNIKU.
 • Dijaki 1. letnikov pridete v šolo ob 9. uri. Zberete se pred šolo, kjer vas bodo sprejeli vaši razredniki in vas odpeljali v matične učilnice. Prvi šolski dan po uvodni RU poteka po URNIKU.

 

Ta dan bo organizirana hladna malica, in sicer za tiste dijake, ki ste se nanjo prijavili. 

Razvoz šolskih avtobusov po pouku bo v petek samo ob 11.30.

 

Vse ostale informacije o poteku pouka, malici prihodnji teden, garderobah … vam bodo podali razredniki.

 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta!

 

 

Obvestilo dijakom – podelitev spričeval

Spoštovani dijaki.
Še sklepno dejanje pred zasluženimi počitnicami, podelitev spričeval s proslavo, bomo izvedli v petek , 23. 6. 2023, ob 10.00 uri v medioteki šole.
Ravnateljica

Krožek Ustvarjanje videoigre se predstavi na Jurjevanju

Včeraj smo imeli zadnje srečanje krožka Ustvarjanje videoigre v tem šolskem letu. Naredili smo prve korake v programskem okolju Unity, pisali programsko kodo v programskem jeziku C#, oblikovali 3D objekte v Blenderju. Rezultat je igrica Zeleni Jure, ki jo predstavljamo na Jurjevanju!

Najdete nas v petek, 23. 6., od 17. do 21. ure v Jurjevanjski dragi.

Pridite in se preizkusite v igrici Zeleni Jure.

Vidimo se.