Srečanje z donatorji

Včeraj smo na Srednji šoli Črnomelj gostili predstavnike podjetij Evrostroj, Janibo, Matej Adlešič, s. p., Sibsec ter predstavnici občin Črnomelj in Semič, ki so donirali sredstva za nakup CNC centra in kolaborativnega robota. Oba stroja sta namenjena poučevanju dijakov programov strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar.

Donatorje je ob prihodu sprejela in izrazila dobrodošlico ravnateljica Darja Bremec ter jim poleg zahvale izročila grb šole, izrezkan na novem CNC frezalnem stroju. V nagovoru je izpostavila zadovoljstvo ob podpori lokalne skupnosti, predvsem delodajalcev, ki našim dijakom programov strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v domačem okolju, odpirajo vrata novim spoznanjem in tehnološkemu napredku v industriji.

Goste sta nagovorila tudi učitelja praktičnega pouka, Rudolf Sirnik in Benjamin Papež, jih popeljala v učilnico praktičnega pouka ter jim predstavila uporabo učil v učnem procesu. Ogledali so si še šolske delavnice, kjer so imeli priložnost izmenjati ideje in izkušnje ter se pogovoriti o pomembnosti naložb v izobraževanj za prihodnost.

Finančna naložba za nakup novih učil je znašala 117.237,24 €. Donatorji so prispevali 6.806,33 € (del donacij je bil namenjen financiranju krožka Ustvarjanje videoigre), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 1.971,00 €, razliko pa je pokrila šola iz tržne dejavnosti šolskih delavnic.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem podjetjem, ki so se odzvali z donacijo. To so: Akrapovič, d. d., Matej Adlešič, s. p., Evrostroj, d. o. o., Janibo, d. o. o., Livar d. d., Sibsec, d. o. o. ter občinama Črnomelj in Semič. Novi učni pridobitvi bosta imeli nedvomno dolgoročen in pozitiven vpliv na izobraževalni proces ter razvoj novih učnih pristopov na področju strojništva na naši šoli.

 

Več fotografij na naši FB strani.

Spoznavamo nove spretnosti za poklice prihodnosti

V preteklem šolskem letu smo si udeleženci krožka Ustvarjanje videoiger pridobivali veščine, ki postajajo temelj za uspešnost v novem, vse bolj digitaliziranem učnem in delovnem okolju. Ustvarjali smo navidezna okolja, modelirali objekte in predmete v treh dimenzijah, naredili prve korake v programiranju. Nekaj utrinkov iz krožka je zajetih v kratkem filmu.
Krožek se nadaljuje tudi to šolsko leto, vsako sredo ob 15.30, v računalniški učilnici Srednje šole Črnomelj.
Pridruži nam se v začetni ali nadaljevalni skupini.