• Srednja šola Črnomelj - Vse o šolski prehrani

Na naši šoli ponujamo organizirano šolsko prehrano v obliki tople malice (mesni ali vegi meni).

Izbira menija velja za en mesec vnaprej.
Spremembo menija sporočite do 25. v mesecu za prihodnji mesec po elektronski pošti:

  prehrana@ss-crnomelj.si 

V e-mailu obvezno navedite ime in priimek ter razred.

Za dijake z alergijami in specifičnimi prebavnimi motnjami poskušamo zagotoviti malico na podlagi zdravniških izvidov.

NAČIN PRIJAVLJANJA NA MALICO

Dijaka na malico lahko pisno prijavijo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši), praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom.

Za šolsko leto 2023/24 je prijava (razen za novince) potekala junija. Dijak se lahko na malico prijavi tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavnico prevzame pri koordinatorju šolske prehrane in jo izpolnjeno vrne nazaj. Prijava, prejeta do 10. ure, velja z naslednjim dnem po prejemu.

Na podlagi prijave dijaki prejmejo obesek za evidentiranje prevzetih obrokov in uporabniško ime ter geslo, s katerim preko eAsistenta urejajo prijave/odjave na posamezne obroke.

Oddano prijavo na malico lahko starši pisno kadarkoli prekličejo (obrazec dobite pri koordinatorju šolske prehrane). Vloga za preklic, prejeta do 10. ure, velja z naslednjim dnem po prejemu.

Prvi šolski dan bo malica.

Od 4. 9. 2023 bo zagotovljena topla malica po jedilniku, ki bo objavljen na

  • spletni strani šole /Malica,
  • in na oglasni deski.

Dijaki evidentirajo prevzem malice z obeski/dijaškimi izkaznicami.

Dijaki prvih letnikov evidentirate prevzem malice z dijaško izkaznico, ki jo dobite prvi šolski dan pri razredniku.

OPOZORILO: Obesek je vaš osebni identifikacijski dokument, na katerem so shranjeni vaši osebni podatki, zato ga skrbno hranite. Če ga/jo izgubite, lahko nekdo malica na vaš račun! Uporabljate ga/jo skozi vsa štiri leta izobraževanja pri nas.

Če ste med počitnicami mogoče izgubili obesek ali pa vam le-ta ne dela, pridite po novega (cena novega obeska znaša 2,50 €).

URNIK MALICE

Od 9.55 do 10.25 za vse dijake.

JEDILNIKI

Na oglasni deski in na spletni strani bo jedilnik ažuriran takoj, ko ga prejmemo od ponudnika malice.

ODJAVA MALICE

ZA ODJAVO OD MALICE DIJAKI (starši) POSKRBITE SAMI preko spletne strani eAsistent (pot: Dijaki/Organizacija prehrane oz. bližnjica-ikona eAsistent na vstopni strani z Novicami).

ODJAVA OD MALICE je pravočasna, če je urejena en dan vnaprej do 11. ure oz. izjemoma* do 7.00 zjutraj za tekoči dan. Po tej uri za tekoči dan se odjava ne upošteva več.

*Izjemoma pomeni v izjemnih okoliščinah (zaradi bolezni …), ko se dijak ne more sam odjaviti oz. prevzeti obroka. Takrat lahko odjavo uredijo starši/skrbniki oz. dijak sam, in sicer do 7.00 za tekoči dan na e-pošto:

   prehrana@ss-crnomelj.si

Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, razred in dnevi, za katere se malica odjavlja ter vzrok odjave.

ČE OBROKA PRAVOČASNO NE ODJAVITE, PLAČATE POLNO CENO (3,60 EUR), tudi če imate urejeno subvencijo!

Prehrano v času počitnic in odsotnosti zaradi šolskih obveznosti (ekskurzije, športni dnevi, tekmovanja …) odjavi oz. ureja šola.

PRAVILA ŠLSKE PREHRANE

MALICO DIJAK LAHKO PREVZAME SAMO NA PODLAGI EVIDENTIRANJA Z OBESKOM ALI DIJAŠKO IZKAZNICO.

ČE DIJAK, KI JE PRIJAVLJEN NA PREHRANO, MALICE NE PREVZAME, JE TREBA PLAČATI POLNO CENO OBROKA (3,60 EUR), TUDI ČE IMA ODOBRENO SUBVENCIJO!

Če je dijak obesek pozabil, naj se oglasi pri koordinatorju šolske prehrane, ki bo označil prevzem malice (1-krat izjemoma). Ko se zgodi, da je dijak večkrat pozabil obesek, mu koordinator dodeli novega.

Znesek za nepravočasno odjavljene obroke je potrebno poravnati v celoti in znaša 3,60 , ne glede na priznano stopnjo subvencije.

O pravici do subvencije za šolsko malico odloča Center za socialno delo. Več informacij o višini
subvencij si lahko preberete na tukaj.

Dijaki, ki imajo odločbo o subvencionirani malici, so do subvencije upravičeni samo v primeru, ko prevzamejo obrok.

CENA MALICE: 3,60€.

  • V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na različnih dejavnostih v imenu šole, mora dijaka od malice za ta čas odjaviti šola Seznam odsotnih dijakov posreduje mentor dejavnosti koordinatorju šolske prehrane 2 dni vnaprej.
  • Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice ni v šoli, bodo dijaki obveščeni, kdaj in kje prevzamejo malico. Če bodo dijaki odsotni cel dan, bodo dobili ob odhodu malico s seboj.
  • V času PUD-a dijakom malica ne pripada.

Koordinatorica šolske prehrane je Anica Želježnjak.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost