• Srednja šola Črnomelj - Tekmovanja za naj športni razred

Tekmovanje za NAJ športnika, Naj športnico in NAJ športni razreda

Gre za sklop športnih tekmovanj, ki jih izvajamo na naši šoli in je unikaten v slovenskem srednješolskem prostoru. Ideja za tovrstno tekmovanje je nastala zaradi dejstva, da smo edina srednja šola v občini, zato nimamo občinskih tekmovanj. Da bi naši dijaki imeli vsaj toliko športnih tekmovanj, kot dijaki šol v regiji, oziroma več, smo uvedli med razredna tekmovanja in jih poimenovali Tekmovanje za naj športni razred šole – kasneje tudi za naj športnika in naj športnico. Tekmovanja potekajo ob sobotah, redkeje tudi po pouku in so točkovana po pravilniku, ki smo ga sprejeli v Šolskem športnem društvu. Gre za tekmovanja v panogah kot so razpisane za področna prvenstva, mi pa smo dodali še tekmovanje v Ultimate frizbiju. Zmagovalci tekmovanja se udeležijo nagradnega izleta, športnik in športnica pa prejmeta tudi pokal v trajno last.

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost