PREDMETNIK – OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

Predmetnik velja za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21 dalje.

PREDMETISKUPAJ URKREDITNE TOČKE
A - Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina21312
Matematika21312
Tuji jezik1649
Umetnost332
Naravoslovje1326
Družboslovje (1.OK in 2.OK)1326
Športna vzgoja1647
Skupaj A105154
B - strokovni model
M1 - Tehniško komuniciranje v poklicu994
M2 - Materiali in obdelave v poklicu663
M3 - Elementi konstrukcij663
M4 - Organizacija in poslovanje663
M5 - Osnove oblikovanja materialov995
M6 - CNC programiranje995
M7 - Avtomatizacija strojev in naprav995
M8 - Oblikovanje materialov23512
M10 - Orodja in priprave za množično proizvodnjo23512
Skupaj B - 106452
Skupaj A + B2115106
Od tega: C - Praktično izobraževanje v šoli 65530
Č - Praktično usposabljanje z delom91240
D - Interesne dejavnosti1606
E - Odprti kurikulum59126
Gradiva in primarna tehnologija964
Tehnološka dokumentacija964
Prostorsko modeliranje643
Dimenzioniranje strojnih elementov643
CAM642
Tehnologija obdelave643
Dimenzioniranje strojnih sklopov794
Tehnologija preoblikovanja643