• Srednja šola Črnomelj - Praktično uposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom je sestavni del učnega procesa, v katerem dijaki utrdijo in obogatijo pri pouku pridobljena znanja. Praktično usposabljanje morajo vsi dijaki uspešno opraviti, da lahko napredujejo v višji letnik.

Dijaki v sodelovanju s šolo poiščejo ustrezna podjetja in ustanove za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom. Šola z delodajalci sklene kolektivno pogodbo o izvajanju in pripravi programa izvedbe.

NAJPOMEMBNEJŠI CILJI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM SO:

pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela,

nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso

usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,

spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,

spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov,

razvijanje odgovornosti: – za lastno delo,
– za kakovost, potrebno v poklicnem delu,
– za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

OBSEG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V PROGRAMIH STROJNIŠTVA

Z izobraževalnim programom je določeno minimalno število tednov oziroma ur praktičnega usposabljanja z delom. V primeru odsotnosti s PUD-a iz katerih koli razlogov je potrebno obvezno obvestiti mentorja v podjetju in šolo (organizatorja PUD) najkasneje v štiriindvajsetih urah.

PROGRAM LETNIK TEDNI URE MESEC
Oblikovalec kovin – orodjar (SPI) 1. 3 114 maj – junij
2. 3 114 maj – junij
3. 18 684 januar – maj
Strojni tehnik 2. 4 152 marec
3. 4 152 november

Potek izvajanja praktičnega usposabljanja koordinira šola oz. organizator PUD-a Rudi Sirnik.

rudi.sirnik@ss-crnomelj.si

Seznam delodajalcev 22. 2. 2022

Copyright © 2021 - Srednja šola Črnomelj & DBP brand design studio, Vse pravice pridržane.
Dostopnost