PREDMETNIK – GIMNAZIJA

Predmetnik velja za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21 dalje.

PREDMETI/LETNIK1.2.3.4.SkupnoMaturitetni standard
Obvezni 4-letni predmeti
Slovenščina4444560560
Matematika4444560560
Prvi tuji jezik3333420420
Drugi tuji jezik3233420420
Zgodovina2222280280
Športna vzgoja3333420
Obvezni predmeti
Glasba1,5///52+18*
Likovna umetnost1,5///52+18*
Geografija222/210280
Biologija222/210315
Kemija222/210315
Fizika222/210315
Psihologija (*mp4, *.pdf)/2//70280
Sociologija//2/70280
Filozofija///270280
Informatika2///70
Ure za ITS in izbirne predmete v 4.letniku/338 - 12490 - 630
SKUPAJ32323229 - 333884
Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela90909030300
Aktivno državljanstvo3535
Obvezne izbirne vsebine90905530265

Ostali izbirni predmet

Ekonomija, Španščina, Umetnostna zgodovina na maturi, Zgodovina na maturi, ITS Likovna umetnost in Lepota, ITS Oder (*.mov, *.pdf), ITS – SPOL (*.pdf)